Tag Archives: Vietnamese

Kế hoạch của tôi với vai trò là MIE

Ở thành phố của chúng tôi,  nhiều giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tương đối tốt. Tuy nhiên. giáo viên chủ yếu dùng Powerpoint để soạn bài giảng trình chiếu và việc dạy học theo dự án cũng không được nhiều người biết đến. Thậm chí có nhiều giáo viên không biết sử dụng máy tính và nhiều máy tính vẫn còn dùng Office 2003.

Khi tôi đến với diễn đàn giáo dục Microsoft Educator Network, tôi đã nhận thấy trên đó có nhiều công cụ hữu ích dành cho giáo viên, tôi tham khảo và tìm hiểu một số hoạt động học tập, các kiến thức về công nghệ thông tin và tôi thấy nó thật tuyệt.… Visit the author's original post

Kế hoạch của tôi với vai trò là MIE

Ở thành phố của chúng tôi,  nhiều giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tương đối tốt. Tuy nhiên. giáo viên chủ yếu dùng Powerpoint để soạn bài giảng trình chiếu và việc dạy học theo dự án cũng không được nhiều người biết đến. Thậm chí có nhiều giáo viên không biết sử dụng máy tính và nhiều máy tính vẫn còn dùng Office 2003.

Khi tôi đến với diễn đàn giáo dục Microsoft Education Network, tôi đã nhận thấy trên đó có nhiều công cụ hữu ích dành cho giáo viên, tôi tham khảo và tìm hiểu một số hoạt động học tập, các kiến thức về công nghệ thông tin và tôi thấy nó thật tuyệt.… Visit the author's original post

Sway giúp tôi đưa ý tưởng dạy học một cách nhanh nhất!

Tôi đang làm một cuộc khảo sát về số lượng học sinh  và giáo viên sử dụng mạng xã hội Facebook để thông qua mạng xã hội này tôi sẽ tiến hành các hoạt động dạy học theo dự án và các hoạt động học tập, trao đổi thông tin khác.

Qua thống kê tôi nhận thấy, hơn 80% học sinh trung học và  90% giáo viên  có sử dụng mạng xã hội Facebook .

Thời gian học sinh sử dụng mạng xã hội  Facebook trong một ngày là từ 1 đến 2 giờ trở lên.… Visit the author's original post

Dự án dạy học đầu tiên của tôi!

Trước đây tôi không biết đến cách dạy học theo dự án. Hai năm trước đây, tôi vô tình xin được một quyển sách dạy học theo dự án của Microsoft từ một người bạn. Tôi đã  thấy nó như mở ra cho tôi một cánh cửa mới trong việc dạy học.

Dự án đầu tiên mà tôi bắt đầu với môn Vật lí 8: Áp suất trong đời sống và kĩ thuật. Bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước tránh ô nhiễm.… Visit the author's original post

Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học- Đó là nghệ thuật của sự sắp đặt!

Công nghệ thông tin ai cũng có thể học được. Nhưng tôi nghĩ, sử dụng công nghệ thông tin để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy đó là cả một nghệ thuật.

Trong quá trình tôi giảng dạy, tôi thường suy nghĩ mình sử dụng công nghệ thông tin như thế nào cho phù hợp với bài dạy, với dự án dạy học. Xuất phát từ thực tế của từng trường, từng địa phương mà chúng ta áp dụng nhưng cái đich cuối cùng mà mỗi người giáo viên cần vươn tới đó là học sinh có thể học được gì từ bài dạy của bạn và học sinh làm nên sản phẩm của chính mình.… Visit the author's original post

Công nghệ thông tin thật tuyệt!

Đúng là công nghệ thông tin mở ra một kỉ nguyên mới trong dạy và học.

Trước đây, công nghệ thông tin chỉ là công cụ của giáo viên, giúp giáo viên thuyết trình bài dạy của mình đến với học sinh và học sinh tiếp thu kiến thức một cách thụ động. Ngày nay, Công nghệ thông tin không chỉ là công cụ của giáo viên mà còn là công cụ đắc lực của học sinh. Thông qua các dự án dạy học và các hoạt động học tập, học sinh sử dụng công nghệ thông tin làm lên sản phẩm của mình.… Visit the author's original post