Tag Archives: Swedish

Real-World Problem-Solving

Vi lärare lägger ofta ut väldigt mycket information i olika sociala medier till vår omgivning med syfte att tipsa och dela med oss om vad som händer i olika undervisningssituationer. Det kan vara debatter och evenemang där eleverna deltar och du filmar. Det kan också vara besök på olika mässor, aktiviteter i klassrummet eller filmer på Youtube som eleverna har skapat.

 
Ibland kan det vara svårt att få en överblick över helheten och det kan uppfattas som om den digitala tekniken är splittrad i allt för många olika plattformar.… Visit the author's original post

Real-World Problem-Solving

Vi lärare lägger ofta ut väldigt mycket information i olika sociala medier till vår omgivning med syfte att tipsa och dela med oss om vad som händer i olika undervisningssituationer. Det kan vara debatter och evenemang där eleverna deltar och du filmar. Det kan också vara besök på olika mässor, aktiviteter i klassrummet eller filmer på Youtube som eleverna har skapat.

 
Ibland kan det vara svårt att få en överblick över helheten och det kan uppfattas som om den digitala tekniken är splittrad i allt för många olika plattformar.… Visit the author's original post

Real-World Problem-Solving

Vi lärare lägger ofta ut väldigt mycket information i olika sociala medier till vår omgivning med syfte att tipsa och dela med oss om vad som händer i olika undervisningssituationer. Det kan vara debatter och evenemang där eleverna deltar och du filmar. Det kan också vara besök på olika mässor, aktiviteter i klassrummet eller filmer på Youtube som eleverna har skapat.

 
Ibland kan det vara svårt att få en överblick över helheten och det kan uppfattas som om den digitala tekniken är splittrad i allt för många olika plattformar.… Visit the author's original post

Real-World Problem-Solving

Vi lärare lägger ofta ut väldigt mycket information i olika sociala medier till vår omgivning med syfte att tipsa och dela med oss om vad som händer i olika undervisningssituationer. Det kan vara debatter och evenemang där eleverna deltar och du filmar. Det kan också vara besök på olika mässor, aktiviteter i klassrummet eller filmer på Youtube som eleverna har skapat.

 
Ibland kan det vara svårt att få en överblick över helheten och det kan uppfattas som om den digitala tekniken är splittrad i allt för många olika plattformar.… Visit the author's original post

IKT för att skapa ett reflekterande förhållningssätt

Detta är ett inlägg som jag var med i på MyNewsDesk:

Om eleverna reproducerar lärarens anteckningar från genomgången eller svarar på instuderingsfrågor, innebär det att eleverna enbart flyttar text från boken eller skriver ned vad de kortsiktigt memorerat under lektionen. I kursen kemi 1 försöker Mikael Elias Gymnasium Stockholm att skapa ett reflekterande förhållningssätt genom att använda både digital och analog teknik i klassrummet.

Microsoft Skola har via en satsning på innovativa lärare donerat en Microsoft Surface Pro 3 (läsplatta med tangentbord) till skolan för att stötta elevernas lärande genom att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT).… Visit the author's original post

Digital natives are they really that native?

Arbetar med 1-1 introduktion och ibland är det med ett tvivlande självförtroende jag tar mig an tekniken. Efter några års av envishet och uthållighet slår det mig att stor del av grundläggande kunskap om datorer såsom döpa filer, skapa mappar och byta namn på filer, arbeta i olika versioner helt har gått de flesta ungdomar förbi.


Min Surface Pro 3 och jag började leka med Moviemaker och efter ett par produktioner börjar fingerfärdigheten förfinas. Nu har jag klippt ihop ett par korta TIPS-klipp om grunderna i att just döpa filer och navigera på vår skolas nya plattform, OFFICE365.… Visit the author's original post

Digital natives are they really that native?

Arbetar med 1-1 introduktion och ibland är det med ett tvivlande självförtroende jag tar mig an tekniken. Efter några års av envishet och uthållighet slår det mig att stor del av grundläggande kunskap om datorer såsom döpa filer, skapa mappar och byta namn på filer, arbeta i olika versioner helt har gått de flesta ungdomar förbi.


Min Surface Pro 3 och jag började leka med Moviemaker och efter ett par produktioner börjar fingerfärdigheten förfinas. Nu har jag klippt ihop ett par korta TIPS-klipp om grunderna i att just döpa filer och navigera på vår skolas nya plattform, OFFICE365.… Visit the author's original post

IKT för att skapa ett reflekterande förhållningssätt

Detta är ett inlägg som jag var med i på MyNewsDesk:

Om eleverna reproducerar lärarens anteckningar från genomgången eller svarar på instuderingsfrågor, innebär det att eleverna enbart flyttar text från boken eller skriver ned vad de kortsiktigt memorerat under lektionen. I kursen kemi 1 försöker Mikael Elias Gymnasium Stockholm att skapa ett reflekterande förhållningssätt genom att använda både digital och analog teknik i klassrummet.

Microsoft Skola har via en satsning på innovativa lärare donerat en Microsoft Surface Pro 3 (läsplatta med tangentbord) till skolan för att stötta elevernas lärande genom att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT).… Visit the author's original post

Intervjuer med MIEExperts 2015 Jonas Gustafsson och Fredrik Carlnäs

Från BETT-mässan i London

Under BETT mässan i London genomförde MIEExperts 2015, Jonas Gustafsson och Fredrik Carlnäs från Rodengymnasiet i Norrtälje två stycken spontana intervjuer framför Microsofts monter i mässhallen.

De framförde olika intryck som de fick i samband med de pedagogiska föredragen i de olika seminarierna. Framförallt påtalar de båda lärarna betydelsen av att använda IKT-verktyg tillsammans med eleverna för att utveckla förmågorna i deras ämnen.

Fredrik framhöll särskilt hur viktigt det är med: ”att våga göra annorlunda och tänka nytt.” Fredrik håller med Abdul Chohan, Award-winning technoglogy consultant i det att en viktig komponent är att installera tro hos medarbetarna, vilket innebär att då följer agerandet med per automatik, vilket är betydligt lättare än att försöka ändra människors agerande direkt.

Visit the author's original post

Intervjuer med MIEExperts 2015 Jonas Gustafsson och Fredrik Carlnäs

Från BETT-mässan i London

Under BETT mässan i London genomförde MIEExperts 2015, Jonas Gustafsson och Fredrik Carlnäs från Rodengymnasiet i Norrtälje två stycken spontana intervjuer framför Microsofts monter i mässhallen.

De framförde olika intryck som de fick i samband med de pedagogiska föredragen i de olika seminarierna. Framförallt påtalar de båda lärarna betydelsen av att använda IKT-verktyg tillsammans med eleverna för att utveckla förmågorna i deras ämnen.

Fredrik framhöll särskilt hur viktigt det är med: ”att våga göra annorlunda och tänka nytt.” Fredrik håller med Abdul Chohan, Award-winning technoglogy consultant i det att en viktig komponent är att installera tro hos medarbetarna, vilket innebär att då följer agerandet med per automatik, vilket är betydligt lättare än att försöka ändra människors agerande direkt.

Visit the author's original post

Intervjuer med MIEExperts 2015 Jonas Gustafsson och Fredrik Carlnäs

Från BETT-mässan i London

Under BETT mässan i London genomförde MIEExperts 2015, Jonas Gustafsson och Fredrik Carlnäs från Rodengymnasiet i Norrtälje två stycken spontana intervjuer framför Microsofts monter i mässhallen.

De framförde olika intryck som de fick i samband med de pedagogiska föredragen i de olika seminarierna. Framförallt påtalar de båda lärarna betydelsen av att använda IKT-verktyg tillsammans med eleverna för att utveckla förmågorna i deras ämnen.

Fredrik framhöll särskilt hur viktigt det är med: ”att våga göra annorlunda och tänka nytt.” Fredrik håller med Abdul Chohan, Award-winning technoglogy consultant i det att en viktig komponent är att installera tro hos medarbetarna, vilket innebär att då följer agerandet med per automatik, vilket är betydligt lättare än att försöka ändra människors agerande direkt.

Visit the author's original post

Hur vi arbetade med projektet Sustainable Development

Sustainable Development

 

Eleverna får inledningsvis ett dokument med mål för arbetsområdet (examensmål, centralt innehåll), upplägg och innehåll, former för redovisning och bedömning (kunskapskrav i matris). I grupper, får eleverna därefter ett TT-meddelande med information kring en fiktiv miljökatastrof. De iklär sig rollen som nyhetsreportrar som arbetar på den fiktiva nyhetskanalen NNC (Natural Science News Channel) och blir uppmanade att kontakta chefredaktören för ytterligare information. De får då en länk som tar dem till katastrofområdet ifråga och där finns också information i form av youtube-klipp, nyhetsartiklar med mera.… Visit the author's original post

Hur vi arbetade med projektet Sustainable Development

Sustainable Development

 

Eleverna får inledningsvis ett dokument med mål för arbetsområdet (examensmål, centralt innehåll), upplägg och innehåll, former för redovisning och bedömning (kunskapskrav i matris). I grupper, får eleverna därefter ett TT-meddelande med information kring en fiktiv miljökatastrof. De iklär sig rollen som nyhetsreportrar som arbetar på den fiktiva nyhetskanalen NNC (Natural Science News Channel) och blir uppmanade att kontakta chefredaktören för ytterligare information. De får då en länk som tar dem till katastrofområdet ifråga och där finns också information i form av youtube-klipp, nyhetsartiklar med mera.… Visit the author's original post

Funktionell grammatik?

Nördigt? Ja, förmodligen om jag skulle fråga min sambo, men om ni läsare är svensklärare tror jag att detta exempel på elevrespons värmer ett grammatikhjärta.


Eleven har skrivit en utredande text och därefter arbetat med den utifrån några frågor som bland annat går utifrån kunskapskravet:

" A Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken."

Exempelvis skriver eleven:
"Jag har märkt att jag har relativt få sammanhangsord som binder ihop meningarna och skulle kunna tillföra några.Visit the author's original post

Digitalisera, tydliggöra och framförallt synliggöra lärandet med lärlogg i ONEDRIVE

Intressant att diskutera lärares dagliga praktik i olika forum. Just nu intensiva diskussioner och erfarenhetsutbyten kring bedömning och lärande i FACEBOOK-gruppen Bedömning och lärande. 
 
Eftersom jag fortfarande letar en så optimal och tydlig lösning som möjligt som även aktiverar eleverna har jag i år bett eleverna skapa ett Word Online-dokument döpt till LÄRLOGG NAMN i sin delade mapp i ONEDRIVE. Att komma fram till den optimala lösningen är en vision. Målet är att digitalisera, tydliggöra och framförallt synliggöra lärandet samtidigt som eleverna aktiveras att ta mer ansvar för sitt lärande.Visit the author's original post

Elevers självbedömning i delat Word Online-dokument i ONEDRIVE

Hur kan jag anpassa undervisningen och använda tekniken för att få eleverna aktivare i sitt lärande? Hur kan kunskapskrav och teknik mötas? Hur ska jag hinna?

-Ja, varje dag gnistrar det i synapssändarna och jag provar mig fram. Här är några elevexempel från SVE02 i momenten utredande text, skönlitteratur och funktionell grammatik. Eleverna har skrivit i Word Online i en ämnesmapp som är delad med läraren. När texten är färdig e-postar eleverna den till Urkund och sedan börjar arbetet med att aktivera och engagera dem i att se och reflektera.… Visit the author's original post

"Att följa lärande" med tekniken


I vågor kan enbart tekniken vara i fokus och jag kan fastna i timmar med datorn. Stundvis är jag helt enkelt en praktisk tekniknörd, det vill säga jag kommer aldrig att identifiera mig som en tekniker utan jag närmar mig tekniken praktisk och med tjurig envishet lär jag mig den nödvändigaste tekniken för att klara av det jag vill göra som användare av tekniken.

Ändå är det lärandet och vägen dit både i praktiken och i teorin som är intressant att reflektera över.… Visit the author's original post

SVM?

Min dator Lenovo Ultrabook med Windows 8.1 håller mig sysselsatt. Visst har ni SKYPEAT någon gång?  Idag använde jag för första gången SKYPE asynkront dvs att kommunikationen inte sker vid samma tidpunkt utan vid olika tidpunkter. Jag spelade in ett SKYPE VIDEO MESSAGE med 5 ledtrådar till Sverige och detta kommer att kunna spelas upp i ett annat land för en klass vid valfritt tillfälle. Nu är det här bara ett exempel som en annan MIEE i New Foundland kommer att visa på en pedagogisk mässa i USA men om vi låter fantasin flöda skulle eleverna kunna svara genom att spela in meddelanden och sedan rullar det på.… Visit the author's original post

Nytt jobb

Tillbaka på nya jobbet efter BETT. Full fart! Det är fantastiskt kul och spännande att få bygga upp en helt ny skolenhet. Lokaler, möbler och teknisk utrustning ska utgå från pedagogiken och inte tvärtom. En dröm för en tech-geek-lärare. Planerna blir mer och mer tydliga. Jag kan använda alla mina erfarenheter från Rodengymnasiet. Jag läser rapporten från företaget som gjort en kartläggning av vad vår målgrupp önskar om de skulle börja skolan igen. Ur en av intervjuerna saxar jag: På frågan om vilket arbetssätt som skulle passa bra svarar han att det bästa för honom vore att jobba mer som i projekt, i små grupper och med riktiga uppgifter som har med verkligheten att göra.Visit the author's original post

Post BETT fatigue

På planet tillbaka till verkligheten. Vilken fantastisk vecka med besök på Microsoft, BETT, musikalen On a Sunny Afternoon med musik av The Kinks och alla intressanta möten med människor. OneNote-ninjan Mike Tolfsen, otroligt duktiga Koen Timmers, Martin och Daniel från Corinth Education, de norska eleverna från Rothaugens skole och många fler.
Visit the author's original post

#MIEExpert15 

På Microsofts huvudkontor i London träffade jag, Jonas, Fredrik och David de andra MIEExperterna och ett helt gäng andra intressanta människor. Dagens bästa var nog Speed Geeking-passet. Massor av goda exempel på hur digitala verktyg används i skolor runt om i Europa. Många snygga SWAY-presentationer förstås. Vi har alla bländats av detta nya snygga verktyg. Samarbeten över ämnes- och landsgränser, delade OneNote-dokument och sociala medier som presentationsverktyg var några. Själv pratade jag om radioprogram som metod. Läsa, skriva, prata och lyssna...allt kommer med.Visit the author's original post

Kamratrespons

Idag var det redovisning av projektet Our Year Abroad. Eleverna fick redovisa i grupper om tre länder för mig, Jonas eller VFU-studenten Sara. Vi filmade redovisningen så de kunde titta på den efteråt. Alla grupper fick kamratrespons och tips om vad som skulle kunna göra presentationen ännu bättre. Om en vecka är det skarpt läge med bedömning enligt de matriser som presenterades i början av projektet. Eleverna var nöjda med den responsmatris de hade fått av mig för att göra det lättare för dem att vara konstruktiva.Visit the author's original post

Our Year Abroad

EK4 jobbar på med sitt projekt "Our Year Abroad". NU har nästan alla fått kontakt med de skolor de har valt. Eleverna låtsas vara utbytesstudenter i ett engelskspråkigt land under ett år. Familjen de bor hos är fiktiv, en medelsvensson i Nya Zealand, Kanada, Irland, Kenya, Malta etc. men skolan och alltid annat är autentiskt. Det är så kul att höra när någon kommer och strålar och berättar att man har suttit mitt i natten och skypat med Nya Zealand. Lättast har det varit att få kontakt med andra Microsoft Mentor skolor.Visit the author's original post

Blogga mer…

Jag har småbloggat lite sporadiskt, men mest lagt ned tid på min hemsida och haft projektbloggar med eleverna, men inte kommit igång på riktigt...förrän nu. Nu känns det oundvikligt eftersom jag i och med utnämningen till Microsoft Innovative Education Expert faktiskt har åtagit mig att blogga. Visit the author's original post

Pilotprojekt med Open Badges för kamratbedömning

Under 2014 har jag börjat ett pilotprojekt med digitala märken (eng. Open Badges) för kamratbedömning på gymnasiet och fick svara på tre frågor kring mina egna reflektioner:

1. Under ett TeachMeet på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm, berättade du om ditt deltagande under Microsoft in Education Global Forum i Barcelona. Vad vill du föra vidare till andra lärare som är nyfikna på digitala verktyg i undervisningen?

-Det visade sig att majoriteten av lärarna på skolan redan skapar undervisnings- eller inlärningsresurser som finns tillgängliga för eleverna på Internet.… Visit the author's original post