Tag Archives: Bulgarian

23 безплатни Microsoft приложения за образователни цели

Microsoft винаги са считали образованието за приоритетна област и вярват, че технологията предлага нови образователни възможности, както за учителите, така и за учениците. Това кореспондира много добре с целите в България за повишаване качеството на образованието и пригодността за заетост чрез изграждане на умения посредством ИКТ.

Ангел Ангелов | Учителско портфолио1.  Flashcards by Microsoft

Флашкартите са средство, което подпомага ученето и  съдейства за по-лесното запомняне на понятия, термини, правила, определения и др.  Тя може да изглежда различно, но обикновено се отъждествява с традиционните карти за игра – има две страни, върху които е нанесена информацията.Visit the author's original post

23 инструмента за оценка знанията на учениците

Учителско портфолио | Ангел АнгеловНа последния семинар “Съвременни образователни технологии за работа в детската градина и в начален етап на образование“ бе представен проектът Alice. Много неща ми допадат в него, но една от задачите, с които трябваше да се справят колегите, бе създаването на задачи, реализирането на идеи и решения с бинарните карти „Alice”. Всъщност публикацията не е свързана с двоичната бройна система, а с различни on-line инструменти за оценка знанията на учениците и обратна връзка с тях по време на анкетирането или изпитването им.… Visit the author's original post

Критерии за оценка на учебна дейност

Като имаме в пред вид разработката на Мрежата на учителите новатори за оценка на учебни дейности, които водят до изграждане на умения необходими на учениците в 21 век ще ви представия най-важното част от критериите.

  • Сътрудничество
  • Базови знания
  • Саморегулация
  • Решаване на проблеми от реалността
  • Използване на технологии за учене
  • Умения за общуване

Сътрудничество

CollaborationПри традиционното образование в повечето страни, студенти изпълняват проекти в техните класове. Този модел не ги подготвя добре за работното място, когато е вероятно те да работят по екипи с други хора, за да изпълни задачите, които са твърде сложни.Visit the author's original post

Как да стартираме обучение с използване на технологии?

Поради обхватността на темата нямам амбиция да правя всеобхватен поглед върху този процес, а само да дам едно възможно решение приложимо към почти всяко училище, което има амбиция да стартира обучение с технологии по различни учебни дисциплини.

I Оборудване и подготовка
Първият етап
е подготовка на компютърните зали с необходимият брой работни места за цял клас и администриране на училищната мрежа. На територията на някои училища има изградени безжични мрежи. Втора важна задача е администриране на училищната мрежа със Server 2012R2 /лиценз, предоставен от МОМН/, за да бъде осигурена софтуерна стабилност и ограничаване на достъпа до забранено интернет съдържание.… Visit the author's original post

MYO – как да „раздвижим“ презентациите си

Учителско портфолио | Ангел АнгеловMYO гривната е по-лека от повечето часовници. Тя позволява да управлявате интерфейси само с едно движение на ръката – да контролирате смартфона си, таблета, компютъра … различни играчки и роботи.

MYO използва електрическата активност на мускулите на ръката. Чрез SDK-то може да бъде програмирано почти всяко движение на ръката (стига то да е свързано с използването на мускулите от подлакътната става) използвайки познати езици за програмиране. 

За един ден успяхме да управляваме създадените от нас презентации, да контролираме аватарите си в KODU, виртуалните роботи в Scratch и Finch робота.… Visit the author's original post

One Note за учителите

OneNote е приложение за ноутбук, което имитира формата на книга със страници и раздели. Но тъй като формата на данни е цифров, можете да направите много повече с него.
Въвеждате, копирате и поставяте изследвания от интернет, създавате на скрийншоти в тази книга. Можете да я отпечатате, така че не е нужно да носите купчини хартия всеки ден. Можете да използвате електронна писалка, както и да нанасяте свободно корекции . Споделяте цялата книга или части от нея с други хора, които работят с вас по едно и също време.… Visit the author's original post

Office365 за образованието

Образователната система може да се похвали с големия диапазон от технологии до които има свободен достъп. В българските училища операционните среди и офис пакети са лицензирано достъпни за учителите, към тази основа трябва да добавим и огромното многообразие на онлайн услуги и софтуерни продукти свободни за използване от учители и ученици. Понякога е учудващо как въобще учителите успяват да се ориентират и да използват каквото и да било, ако нямат създадена стройна организация по въвеждането и използването им. Може би в това е един фокусите на проблема за използване на технологиите в училище.… Visit the author's original post

Професионално развитие за преподаватели

Професионалното развитие на преподавателите е една стара, но в никакъв случай остаряла методика за развитие на уменията на учителите. Ето няколко направления свързани с технологии, предложени от Световната мрежа на учителите новатори на Microsoft, които можете да проследите за да развиете вашите преподавателски умения в синхрон със съвремеността.

21st Century Learning Design – Дизайна на необходимите умения за обучение в 21 век са все още спорна територия, но необходимостта да се развиват е безпорен факт. Ако прегдедате по-подробно концепцията на тази теория ще установите, че има много практически параметри, които ви помагат да установите дали една методическа разработка развива правилните умения на учениците необходими за успешното им реализиране в съвремения сват.… Visit the author's original post

Partners in Learning – Digital Literacy

Независимо дали сте начинаещ в компютърните науки или имате някакъв опит, цифровата грамотност ще ви помогне да се запознаете с основни постановки при работа с компютри. Курсовете ви помогнат да научите най-важните умения, за да стартирате електронната си работа правилно, да бъде по-продуктивен в дома и на работното място, да съблюдавате за онлайн безопасността си, да използвате технологиите, като допълнение към вашия начин на животда обмислите кариерата си. В края на обученито можете да попълните сертификационен тест, ако постигнете 80% успех ще получите сертификат за начална компютърна грамотност.… Visit the author's original post

Partners in Learning – Teaching with Technology (TWT)

Можете да се запознаете с програмата на ЮНЕСКО- Teaching with Technology (TWT), която описва как да се интегрират технологиите в образованието. Учебната програма е предназначена да помогне на възпитателите да разберат как Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) могат да подобрят преподаването и ученето, да даде възможност на студентите да придобият умения необходими в 21ви век. Програмата за обучение на учители е безплатна, в съответствие с програмата на ЮНЕСКО ИКТ за учители, можете да се обучавате онлайн. В края на обучението получавате сертификат подписан от Антъни Салсито, вицепрезидент на Worldwide в сферата на образованието, Microsoft Corp.… Visit the author's original post

Office 365 – Съдаване на общ проект с OneDrive

Мария Петрова и Иван Стоянов са ученици от 10 клас и имат потребителски ИД за Office365, заедно с всички други ученици и учители в гимназията. Те имат за задача да изготвят доклад по образец за популярна туристическа дестинация в България. Те са получили достъп до образец на доклада от своя учител г-н Георгиев. Прегледали са образеца и започват да създават своя доклад в OneDrive.
Проследете етапите от работата в документа по-долу..

Visit the author's original post

Инфографика. Нови идеи за приложение на фигурите в MS Office.

Инфографиката е визуално представяне на информация чрез илюстрации, диаграми, снимки, примерни модели, анимации и др. В много случаи графичните елементи могат да бъдат придружени с текстови обяснения. Инфографиката се използва за илюстриране на процеси, събития, на различни механизми, и друга бизнес информация. С помощта на инфографиката, компютърни специалисти, математици и статистици могат да раработват и споделят различни концепции, чрез символно представяне на информацията. През последните години към тази област се наблюдава значителен интерес и развитието ѝ може да се проследи най-вече в ежедневната преса и различни други новинарски медии, спортни страници и уеб сайтове.Visit the author's original post