Our Contributors

Andrew Robertson - EDU

24 Articles
John Soudias Σουδίας Γιάννης

John Soudias Σουδίας Γιάννης

Είμαι δάσκαλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το σχολείο μου ονομάζεται 8ο Δημ. Σχ. Νάουσας. Πριν ακριβώς από τρία χρόνια ξεκίνησα να ενσωματώσω την τεχνολογία στην τάξη με στόχο να κάνω την μάθηση ελκυστική, λειτουργική και κυρίως ενεργητική με την συμμετοχή των παιδιών. Άρχισα να δημιουργώ ηλεκτρονικά μαθήματα με εργαλεία συγγραφής, στοχεύοντας μέσω της διάδρασης να γίνει αποτελεσματικότερη η μάθηση. Οι μαθητές μου ενθουσιάστηκαν που μπορούσαν πλέον να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν την δημιουργία. Επιπρόσθετα έχουν την δική τους εκπαιδευτική πλατφόρμα μέσω της οποίας μαθαίνουν εκτός τάξης. Το σημαντικότερο όλων είναι πως άρχισαν να αντιλαμβάνονται πως η μάθηση αποκτά αξία, όταν είναι συνεργατική.

33 Articles

Daily Edventures

87 Articles

Microsoft in Education Team

16 Articles

Hot Topics Columnists

182 Articles
Cristiana Pivetta

Cristiana Pivetta

17 Articles

Ray Fleming

33 Articles
Marie-Hélène Fasquel

Marie-Hélène Fasquel

3 Articles
Noelene Callaghan

Noelene Callaghan

Noelene Callaghan is the Coordinator or Technology at Rooty Hill High School, NSW, Australia: "My greatest inspiration is enabling students who reside in a low SES area access to technology that they would not normally have. I support BYOD and the notion of sharing skills that can be transferred from home to the school and across curriculum. 'Technology is not the driver of education. Education and passion drives technology'."

22 Articles

Microsoft Australia Education

1 Article
Warren Sparrow

Warren Sparrow

Warren is currently head of ICT at Rondebosch Boys’ Preparatory School in Cape Town, South Africa: "My job description includes a bit of everything from teaching Grade 1 – 7, staff training in ICT, looking after a network of just under 200 devices and making sure that there is always enough coffee in the staffroom…. Most of my inspiration comes from people from around the world who are doing fantastic things with very little. I think what you are doing is absolutely awe-inspiring and it has changed the lives of countless children. Thank you for what you are doing!! For me personally my greatest gift to learners is that they fulfill their full potential, become true 21st-century, lifelong learners and realize that every one of them has a voice that can be heard and that one person can make a difference!"

7 Articles

Deb Trevino

78 Articles
Dianne Krause

Dianne Krause

Dianne Krause is a certified Instructional Technology Specialist working as an embedded Instructional Technology Coach in support of her district’s 21st Century Teaching and Learning Laptop Initiative, a Microsoft Innovative Educator Master Trainer and is co-owner and Director of Media & Marketing at one of the oldest perpetual gaming communities, Medievia.com, Inc. Mahatma Gandhi’s famous quote, “We must be the change we wish to see in the world”, is the inspiration that drives me to continue to work in melding together the worlds of education and technology. I am passionate about constantly connecting and collaborating with local and global colleagues to persistently develop knowledge of the essential skills and necessary tools to educate today’s learners in the ever-changing landscape of technology.

10 Articles
Michael Soskil

Michael Soskil

Michael Soskil is a Curriculum Coach in the Wallenpaupack Area School District in Northeastern Pennsylvania where he works with teachers and students to create 21st Century learning environments: “Students deeply connect with the content they learn when they have emotionally moving educational experiences. I have seen that collaborating globally to solve the problems of the world provides those experiences. We need to empower children to believe that they can make a difference. When students feel the intrinsic joy that comes with using learning to help others, they grow to be adults who will affect positive change in the world.”

24 Articles

Bridget Russell

69 Articles

Lidija Kralj

Lidija Kralj is a primary-school teacher based in Veliki Bukovec, Croatia: "I have been working as a teacher of mathematics and computer science in primary school for 25 years, I also work as teacher advisor, project leader and editor in chief for 'A View through the Window (Pogled kroz prozor)', a digital magazine for teachers. eSafety is my area of expertise, especially concerning students and teachers. It is also main topic of my blog Digital footprints (Digitalni tragovi). The mixture of international projects, educational technology, new approaches, coding and learning/teaching with a smile is my natural environment :) I hold workshops and write articles and textbooks about modern and innovative changes in everyday teaching practices, lifelong learning, eSafety, mathematics and computer science. "

35 Articles
Aaron Maurer

Aaron Maurer

1 Article

Jeff Koch (Microsoft Learning Experiences)

51 Articles
Mohammed Mohiul Hoque

Mohammed Mohiul Hoque

7 Articles
Simon Johnson

Simon Johnson

23 Articles
Matthew O'Brien

Matthew O'Brien

I work as the Head of Strategic Planning at Brisbane Boys' College, a secondary school in Australia. I enjoy technology and the way we can leverage it as educators to do things better, more efficiently and more interestingly. I have a huge interest in educational interfaces, especially the stylus/touch/tablet, and video instruction. I am also one of the weird people that really love playing with data and getting into the hands of non data lovers so they can impact student learning better. As part of the Microsoft Innovative Educator Expert program I have been really inspired to better document my thoughts, ideas and experiments!

15 Articles
Pip Cleaves

Pip Cleaves

Pip Cleaves is a senior education consultant from Sydney, Australia: "I thrive on working with educators to integrate 21st Century Learning Practice into their teaching and learning. In my perfect classroom all students are engaged in learning about their world, how they can make a difference, and how they can innovate the communities in which they live. I am driven by the need to ensure all students are prepared for whichever 21st century workplace they choose to enter. My daily work builds networks and opportunities for educators around the globe. I hope to build on this and create an open community where educators share and grow together to ensure the best possible learning opportunities for students everywhere."

43 Articles
Mamta Narula

Mamta Narula

Mamta Narula is a Commerce Teacher working in Delhi Public School, Vasant Kunj, New Delhi, India: "I have a keen interest in exploring and using technology tools in teaching. Technology-aided teaching can improve and enhance the learning experience for our students. According to me, the best way to learn is to learn from each other. I use blogging and social media as a platform to share technology tools which I know with others and at a same time learn from each other."

8 Articles
Meenakshi Uberoi

Meenakshi Uberoi

Meenakshi Uberoi is a freelance curriculum developer and a workshop leader based in Gurgaon, India: “Passionately involved in coaching, teaching and learning, I like to equip and assist teachers in creating innovative, challenging and enriching classroom environments that are conducive to students becoming life-long learners. I believe that students are at the heart of curriculum and therefore, the program should be student-led. This ensures they receive integrated, coherent learning experiences that contribute towards their personal, academic and professional learning and development. It is absolutely imperative for 21st-century educators to continually innovate, create and collaborate to make learning experiences further richer, relevant, engaging, accessible and closer to the real world.”

18 Articles
Kurt Söser

Kurt Söser

I am a math and PE teacher at the HAK Steyr (Austria). My motto in life is summed up by these three key words: passion, vision and future. Where passion is, there is life and visions are the first steps into the future! I try to engage my students to see that they can learn a lot fo things from each other, not only from the teacher in a small classroom, but from the outside world.

33 Articles

Millie Stevinson

42 Articles

Ludwig Kietzmann

39 Articles
Rusa Gonashvili რუსა გონაშვილი

Rusa Gonashvili რუსა გონაშვილი

Rusudan Gonashvili is a teacher of Georgian language and literature: "I live and teach in one of the Georgian city. Every year I realize that the situation is changing constantly so I need to continue developing myself. I always use new technologies such as for example ICT, it enhances motivation of my students. I try to be innovative by implementing intermixed and distance learning. My desire is to educate the person who can be perfect for every future activities of the technology, they will be able to achieve their full potential to become reality the whole life of the 21st century."

13 Articles
Pernille Ripp

Pernille Ripp

Pernille Ripp is a 7th-grade teacher in Oregon, Wisconsin (USA): "I never wanted to be a teacher. After all, teaching were for those who thought they had something to offer others, some form of wisdom, and that was definitely not me. Yet, in my 20s, teaching called me loudly and I realized that while I might not have much wisdom yet, I wanted to help children redefine what it meant to be a student, to offer those I taught a different experience than the one I had had. Now 7 years into teaching and there is no place I would rather be. The wisdom my students impart me with, the passion with which we try to change the world, the little moments of sheer happiness is something I could never have imagined would fulfill my days this much. Teaching is truly the best life for me."

5 Articles
Darina Poljak

Darina Poljak

Darina Poljak is a teacher of ICT at two primary schools in Kovacica and Samos, Serbia: "Education should make a change, one step ahead in a student’s life in order to find new, creative solutions that exceed the four walls of the classroom. To make this possible as an ICT teacher, I must exploit my passion for ICT in order to keep in touch with technology and improve myself all the time. The fact that I can pass this passion and knowledge on to our future generations, motivates me the most. My goal is to make the use of ICT as interesting as possible to students and insure they can exploit gained knowledge in real life."

24 Articles

Laura-Jane Ellard

32 Articles
Cal Armstrong

Cal Armstrong

1 Article
Hari Krishna Arya

Hari Krishna Arya

Hari Krishna Arya is Principal at NBV Senior Secondary School, Nohar, Hanumangarh (India): "Teaching is not only the most amazing thing for me; I consider it is one of the noblest services of humanity. Working with young people keeps me young and curious for innovation. My greatest inspiration is the look in my student’s eyes when I have managed to make a difference in their lives. I firmly support Will Roger when he says, “Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there.” My aspiration is to keep abreast with the changing technologies and I take all measures to do so."

13 Articles
Beverley Cripps

Beverley Cripps

Beverley Cripps is a teacher in Learning for Life and Work, Music and 21st-Century Skills at Ashfield Girls' High School in Belfast (Northern Ireland): "I have always been passionate about learning, especially when it came to technology. I began teaching in 2006 and ever since then have remained passionate about sharing my expertise enthusiastically with my students, and anyone else willing to listen. One of the most inspiring aspects of teaching for me, is leading students to a world of discovery. Watching them having their own “lightbulb” moments is something that I find special, particularly when they share their excitement for your subject. It’s also great to meet pupils who you taught in the past and hear how they are living as successful contributors to society. I thoroughly believe in Lifelong Learning and welcome new challenges."

7 Articles

SmithaVirik

30 Articles

Microsoft Nederland

30 Articles
Poonam Dogra

Poonam Dogra

Poonam Dogra is a ISA Technical Coordinator and Computer Science teacher teaching grade 6 to 12 students in Rayat International School, India: "The main aim of teaching is not to cover the content but uncover the learning beyond four walls of thinking. My passion to learn, explore and share my knowledge encourages me to successfully accomplish my task and be the best I can be. The zest and the zeal, the enthusiasm to learn, the satisfaction of development, and the work done inspire me to move ahead. I feel such projects should be embedded in educational curriculum, so that not only few but a large section of society gains knowledge. According to me, such education should be beyond school or limited boundaries and should reach the masses by providing education to deserving but deprived classes."

19 Articles
Grigoris Zervis Γρηγόρης Ζερβός

Grigoris Zervis Γρηγόρης Ζερβός

10 Articles

Paul Thomson

9 Articles
Kevin Sait

Kevin Sait

2 Articles
Mirjeta Domi

Mirjeta Domi

I am a physics and ICT teacher in ‘’28 Nentori’’ secondary school, Burrel Albania. Despite the fact my main degree are Physics, I have always loved Informatics since it was held for the first time as a subject in university. Understanding that Informatics is another passion of mine and worth investing for, I got a masters degree in Informatics. As soon as Informatics entered the school curriculum, I began to teach classes of ICT. I try to give my best and continue to share as much as possible to students my knowledge and love for computers and technology. Having this as a strong weapon I coordinate projects and take part in competitions in which technology makes us feel closer and better.

1 Article
Richard Snyder

Richard Snyder

Richard Snyder is a teacher-librarian for Kirkland Middle School in Kirkland, Washington (USA): "I am inspired by innovative uses of technology (both familiar and new), teaming with classroom teachers, professional connections, and creativity. My library makerspace challenges me to think of ways to keep students engaged while challenging themselves to guide their own learning and discovery. My goals are to continue to make the library the central part of a school where teachers and students become effective users and producers of ideas and information."

3 Articles
Ahmad Hamed Ashour أحمد حامد عاشور

Ahmad Hamed Ashour أحمد حامد عاشور

أحمد حامد عاشور مدرس كيمياء بثانوية ابن العميد المدرسة ومعد ومقدم برامج تعليمية بقناة الكويت التربوية تخرجت من كلية التربية، جامعة القاهرة قسم الكيمياء وأنا ملتحق بدراسة الماجستير في إدارة في التعلم الإلكتروني أنا أعمل مدرس كيمياء من 20 عاما، حيث تعتبر مهنة التدريس مثيرة للاهتمام بالنسبة لي، خاصة مع اهتمامي بالتعلم الإلكتروني ودمج التكنولوجيا في التعليم، حيث أهدف إلى جعل تعلم الكيمياء أكثر إثارة وتشويق للطلاب بدلا من الخوف من صعوبة دراستها من خلال دمج التكنولوجيا في التعليم وتدريب الطلاب على مهارات القرن ال21 وأدوات التعلم الإلكتروني وكذلك تدريب المعلمين الزملاء والعمل علي محو الأمية الرقمية لديهم ودمج التكنولوجيا في التعليم واستخداما في الفصول الدراسية، مما جعل الطلاب والزملاء المعلمين فخورين بما تم إنجازه في هذا المجال حيث حققت المركز الأول في التعليم الإلكتروني بمؤتمر إيديوتك 2011 أتمنى إحداث نقله نوعية في تدريب زملائي المعلمبن على استخدام التكنولوجيا

13 Articles

Tracey Carayol

1 Article
Andre Quaglia

Andre Quaglia

Andre Quaglia is a Department Head at Tecumseh Vista Academy, Ontario Canada: "I am inspired to improve student learning and prepare young adults to become the leaders of tomorrow. Advocating the use of mobile technology to extend learning outside the traditional classroom is my passion. My aspiration is to encourage educators to use effective pedagogy that is not device-specific. This will enable students to demonstrate ingenuity by knowing how to complete tasks using a variety of technology tools available."

6 Articles
Tammy Dunbar

Tammy Dunbar

Tammy Brecht Dunbar, M.Ed., S.T.E.M., is a 5th grade teacher in Manteca (CA) Unified (USA) and a pre-service technology instructor at Teachers College of San Joaquin. Tammy believes the most important 21st Century tool in any classroom is the attitude of the teacher. “Teachers need to be comfortable tackling the challenges of using technology in front of their students and modeling how to overcome obstacles,” says Tammy. Tammy agrees with Bill Goodwyn, CEO of Discovery Education: “The motherboard and the memory chip will never replace the passion and inspiration of a real-life teacher. Technology doesn’t teach. Teachers teach.”

29 Articles
Bozena Kraj

Bozena Kraj

Bożena Kraj comes from Poland: “Working as a secondary school teacher of the John Paul II Gymnasium I feel happy and excited to teach my students not only English itself, but also positive behavior and proper attitude towards their daily duties. I say “The future is yours, demand of yourselves” to make the world better (John Paul II). As a Microsoft Innovative Educator Expert 2015 and an eTwinning ambassador I feel responsible to be an advocate for school creativity, innovation, good practice, and world integration. My motto is: Our school ICT challenges = our knowledge progress and better life. I believe my students, my school, my society can develop in meaningful directions thanks to ICT technology, which has a great mission to serve in every life area to make a difference".

25 Articles
Nicole Speck

Nicole Speck

Nicole Speck is a teacher at a girls’ day school in Lucerne (Switzerland), which practices BYOD. She uses a diverse array of technology to help her students become self-directed, engaged learners: "My job is to prepare my students for their future life. To work and create new products with technology is required in society — in work today and in the future. For this reason, it’s normal for me to be innovative and to use technology in the classroom.”

10 Articles
Margarita Kalyuzhna

Margarita Kalyuzhna

6 Articles
Jeremy Tucker

Jeremy Tucker

4 Articles
Dimitris Primalis

Dimitris Primalis

Born and bred in a refugee neighbourhood in Athens, I have always had faith in the power of education to transform people’s life. Aristotle’s quote:” Education is an ornament in prosperity and a refuge in adversity in adversity” has always been a source of inspiration reminding me of an educator’s importance and my role: to open windows on my learners’ life to the world and to boost their communication, collaboration and critical thinking skills. This path has been facilitated by technology that I have fully incorporated in my teaching. Dimitris Primalis is an EFL (English as a Foreign Language) teacher at Doukas – a Microsoft showcase school- in Athens, Greece.

1 Article

Ineke McGuire

I am a general Mathematics and Science teacher located in Tasmania, Australia. I teach to make the world a better place and to improve the future lives of my students. It is a great disappointment to me that we are teaching children using a traditional 'factory model' and I want to start teaching the individual not the group. Learning at school should not be separate to the students lives outside of the school. I strive for student to feel in control of their learning and be enthused to want to know more. My ideal classroom would have no fixed walls, timetables or closed minds.

9 Articles

Emma Milson

21 Articles

Microsoft Reporter

21 Articles
Achraf Abdel Aziz Soliman

Achraf Abdel Aziz Soliman

Ashraf Abdel Aziz Soliman is a French-language instructor, in North Sinai, Egypt: "I took my first steps with Microsoft this year through the project 'North Sinai magic of nature' the first technological project coming out of the North Sinai to the world. In this project the students use modern technology and 21st-century skills. I'm always encouraging teachers to use technology in education and I will train teachers to use technology at schools that adopt the Creativity Center within the province."

6 Articles
Champa Rathnayake

Champa Rathnayake

Champa Rathnayake is an ICT teacher by profession and based in Kandy, Sri Lanka: "I am always inspired by the potential of new technology in education. Being a teacher who often tries new things on education processes, I make my career an interesting one. Rarely I get bored with what I do at school. I am a lifelong learner; hence I take every professional development opportunity as an opportunity to become better in the education process. Inspiring my colleagues and to join innovative teaching practices are part of my personal dedication as an educational-resource person."

12 Articles

Nicole Day

19 Articles

Mike Tholfsen

19 Articles
Barry Corrigan

Barry Corrigan

I am a teacher in a rural primary school in Northern Ireland. I was fortunate to be inspired by a wonderful English Literature teacher and want to be able to inspire that love of learning in my own pupils. I firmly believe in embedding the use of technology in teaching and learning to engage and motivate pupils to enable them to achieve their potential. The learning is central to all of this – the technology enables that learning to take place in many different forms.

3 Articles
Charlotte Coade

Charlotte Coade

8 Articles
Ahmad Syairozi

Ahmad Syairozi

Ahmad Syairozi is a Mathematics Teacher in Al Hikmah Junior High School of Surabaya, Indonesia: "Being a teacher isn't only to transfer knowledge and skill but also to be an inspiring one for our students to do better and more useful things in their life. So, they are not only expected to be smart in academic but also good in attitude. Through the technology based learning, it will come true faster than what we hope."

2 Articles
Elisabeth Nagy

Elisabeth Nagy

Elisabeth Nagy is an upper secondary teacher at Franska Skolan Secondary School in Stockholm, Sweden: "A mix of curiosity and perseverance inspires and motivates me. I refuse to be categorized as a Non Digital Native born in a decade when the phones had dial discs with cords and essays were written using old fashioned typewriters. As a middle-aged woman, I do not want to come to a standstill watching technology making progress leaving me behind. Together with my students, I explore tools and we aim at integrating them as a part of both teaching and learning. When we get AHA-moments, when technology inspires, helps and supports, they serve as energizers. “Years may wrinkle the skin, but to give up interest wrinkles the soul.” (Douglas MacArthur). Exchanging experience is something I would like to further engage in."

3 Articles
Anthony Lees

Anthony Lees

9 Articles
Marija Petreska

Marija Petreska

16 Articles
Andrew Fitzgerald

Andrew Fitzgerald

Southern California native. Happy husband and father. Bachelor's in Music Education from Florida State University, currently finishing up my Master's degree in Educational Technology and Media Leadership at California State University Long Beach. I've been teaching middle school band and orchestra for over 10 years, and have taken on the reins of teaching multimedia as well. I actively seek out and find new ways to improve my pedagogy and professionalism using technology for both research and practice. I not only enjoy teaching my students everyday, but also teaching my colleagues as well. I keep an open mind, loathe limitations, take one day at a time, and adhere to the advice I received when I was younger, "Make it work!"

10 Articles
Sandi Adams

Sandi Adams

5 Articles
James Gill

James Gill

James Gill is a Grade 6 & 7 teacher in SD43/Coquitlam, Canada: "I am challenging the status quo of education today. I want my students to get the education that best prepares them to chase their dreams, and to make a positive difference in the world. Currently I am focusing on student / teacher rapport, and how to integrate different technologies into the process of teaching and learning. I leverage technology to help students communicate, to keep themselves organized, and to create works of the imagination. My students and I are piloting Office 365 in our district, and it has empowered us."

4 Articles
Laura Katkeviča

Laura Katkeviča

I have more than 15 years of experience teaching English and German and have always focused on cultural awareness and artistic expression as a vehicle for discovering and internalizing a foreign language. I use multimedia and web-based applications to make the learning process more intuitive, where students engage with the language through hands-on activities like science experiments and multimedia art projects in addition to structure and conversation.

6 Articles
Azhar Youssef

Azhar Youssef

Azhar Youssef is an EFL teacher and PhD student from Egypt: "I am inspired by my students living in a community with so few facilities and difficult-to-change style of thinking. I try hard to mix both pedagogy and available technology to create an optimal learning environment where they can collaborate, innovate and construct new knowledge and alternatives to solve their society’s problems. Connecting to and sharing with colleagues is my pathway to lifelong learning, continuous professional development, and making a difference in others' lives. For my country, I dream to transform education to an enjoyable experience in which students learn for life, and become responsible for building their own future."

6 Articles
Eileen Lennon

Eileen Lennon

Eileen Lennon is a middle school technology teacher in Queens, New York (USA): "My driving force is to learn what’s important before my students. They are more comfortable online than adults which is good and bad. They need to learn some guidelines because their digital footprint grows larger everyday. I’ve taught my students some basic coding, and they love it. I believe coding skills will soon be as important as reading and writing skills. I’m broadening my horizons every day by developing my personal learning network and I strive to be part of the conversation. "

6 Articles
Vassilis Economou Βασίλης Οικονόμου

Vassilis Economou Βασίλης Οικονόμου

"I believe that today’s students develop 21st-century skills as a result of knowledge, competences and values. They can communicate in Greek and English from anywhere and at any time, use digital technology with extraordinary confidence, take initiatives, participate in educational events, collaborate, research, analyze and combine facts, regulate themselves and learn how to learn." Vassilis Economu is IT Manager at Doukas School from 1994. Since 2004, he has been head of the Doukas School “1:1 Computing Team”, which aims to develop the Student Personal Computer into the educational procedure.

5 Articles
Gene Vangampelaere

Gene Vangampelaere

Gene Vangampelaere is a Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE) with a strong focus on SharePoint and Office 365. He has a lot experience in training student and staff in Microsoft Cloud technology. His sessions are always hands-on so his trainees can go home and start using the new stuff they learned. He works at Gene Vangampelaere is a Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE) with a strong focus on SharePoint and Office 365. He has a lot experience in training student and staff in Microsoft Cloud technology. His sessions are always hands-on so his trainees can go home and start using the new stuff they learned. He works at Howest, a university college in Belgium and is a SharePoint trainer and consultant. He strongly believes that all students and teachers must have basic IT skills to make a difference in the future. By training them he wants to show his commitment to society.

6 Articles
Carlos Cunha

Carlos Cunha

3 Articles

Leanne Alie

16 Articles
Kelli Etheredge

Kelli Etheredge

17 Articles
Maja Seguljev

Maja Seguljev

My name is Maja Andjelković Šeguljev. I am a teacher of world literature and grammar in Primary school “Jelena Ćetković“ in Belgrade, Republic of Serbia for 20 years. There are three postulates of my “teaching philosophy”: literature, creativity and empathy. The most important knowledge is to understand the other people, their thoughts, feelings, ideas. That is the way we influence on cultural and spiritual development of our students, their humanity, empathy and integrity. Teachers need to encourage students to express their feelings, ideas, thoughts, to be more creative, fresh, to find their own ways, new solutions, to investigate. Results are always incredible and exciting: new literature work, new scientific work. Whatever, it is always specific and humane. And makes our world better.

6 Articles
Abdulkabeer Ishola

Abdulkabeer Ishola

Abdulkabeer is the co-founder of a start-up called Digisphere Nigeria, where he promotes digital literacy using cutting-edge technologies: “I'm a curious fellow who focuses on the present to brighten the future by adding values to people around me. As a legacy builder, I do not believe in the excuse of a digital divide undermining Africa's IT development. Hence, I do my best to improve situations with improvised technologies for personalized learning. I'm currently working with students having special needs to overcome learning impairment using technology tools. I'm looking forward to developing a new breed of young Nigerians under my Digital Teens project with focus on more female participation in ICT. The goal of the project is to foster a young cadre of Nigerians who will grow up to become lifelong learners and contribute to the development of Nigeria and Africa at large."

4 Articles

Tony Krijnen

15 Articles
Jonas Bäckelin

Jonas Bäckelin

My position in teacher training is that we can leapfrog educational technology when we learn from experiences of others and then make them part of our own narrative. The general trend is that fragmented and distributed knowledge can be managed through networks, but we need online resources and tools in order to be effective in the classroom.

7 Articles
Kemi Olurinola

Kemi Olurinola

Olurinola Kemi is an educational technologist and educational consultant based in Nigeria: "I work with schools at any level (primary school or high school) to help them transform their traditional classrooms to a 21st-century one. Every school can make this transition no matter what type of technology is available to them. I am most excited about helping low-resource schools integrate technology into their teaching, so every child can benefit from the gains of technology-enhanced learning. With ICT we can help close the digital divide. That's why my slogan is: 'Changing classrooms, one projector at a time.'"

8 Articles
Darko Rakić

Darko Rakić

1 Article
Marjolein Hoekstra

Marjolein Hoekstra

Marjolein Hoekstra is a technologist, internet consultant and certified OneNote instructor based in the Netherlands: "My greatest inspiration comes from the - virtual - twinkle in people's eyes when they realize they can build something meaningful by connecting bits of information. It's right then when their enthusiasm will drive them to share what they have just learned and pass that on to peers in their network. For me, it's this synergy that makes reaching out to other professionals so incredibly rewarding. I hope to keep doing this for a very long time to come."

15 Articles
Fanny Egger

Fanny Egger

5 Articles

Linda Foulkes

1 Article
Susana Petroni

Susana Petroni

Ser una profesora innovadora me implicó superar las prácticas pedagógicas tradicionales, llevando a la práctica nuevas propuestas a los problemas pedagógicos. Para plantear nuevas propuestas tuve que tener, además de conocimiento y experiencia acerca de mi disciplina (también otras disciplinas), una capacitación que me habilite para proponer cambios, cambios basados en dotar de herramientas al alumnado que le ayuden en el principio de “aprender a aprender”, así como conocer al grupo al que tendrá que acompañar en el proceso de aprendizaje. Partiendo de la premisa de que el alumno es el protagonista en el proceso educativo, somos los profesores los que ocupamos un papel primordial en la innovación educativa por ser quienes guiaremos el proceso de aprendizaje del alumno el cual se convertirá en un futuro profesional del país.

1 Article
Karen Stadler

Karen Stadler

1 Article
Maurits Knoppert

Maurits Knoppert

Maurits Knoppert has been working as a teacher and IT specialist at a primary school in Den Haag (The Netherlands) since 1998: "For the last few years, I've been implementing Office 365 at my school. I take pride in simplifying tasks and documents for my colleagues. They now only need to look in one place to find everything - that's the big advantage of Office 365. They can work from school or at home with the same programs and the same documents. My motto is: When one person can make something for 14 teachers, then those 14 teachers can save that time and energy and spend it on their class."

4 Articles
Miriam Gronert

Miriam Gronert

3 Articles
Helen Gooch

Helen Gooch

Helen Gooch is a Microsoft Fellow living in Clarksville, TN, but working with schools and educators across the United States: "The Microsoft Expert Program has reinforced my belief that all students must learn to use technology effectively as they prepare for their future. The program has given me an even richer set of tools from Microsoft than ever before, and that set just keeps expanding. It is both an honor and a privilege to share these tools through training and collaboration with educators, and is not uncommon for an educator to comment that a Microsoft experience or training has changed their lives both professionally and personally. "

6 Articles
Matt Jorgensen

Matt Jorgensen

9 Articles
Ngo Thanh Nam

Ngo Thanh Nam

Nam Ngo Thanh is now grade 5 teacher at Vietnam Australia International school at Ho Chi Minh city, Vietnam: “I love teaching that has the interaction between teacher and students, all of which generates more interest and inspiration for my job. I love applying technology into teaching, which effectively benefits as well as generates my creativity and student’s in teaching and study. Next time, I continue to develop what I learn to help my job more wonderful”.

18 Articles
Mabore Lekalakala

Mabore Lekalakala

Mabore Lekalakala is permanently employed as a qualified educator at Toronto Primary School, Limpopo Province, South Africa: "Motivation always starts with self; I cannot motivate if I’m not motivated. Self-motivation is what drives me, hence I see teaching as an open entity. I see myself and learners as people in a journey. I am motivated and motivate learners to continue with the journey until the destination is reached. They should know what they want to achieve in life no matter the paths they travel, places they pass, challenges met, etc. I see these as small journeys within the long journey i.e. journey of journeys. Self-motivation is the weapon I would like my students to carry throughout their lives.

4 Articles

Phoebe Kim

13 Articles
Richard Koh

Richard Koh

Richard Koh is the Subject Head / ICT for Curriculum Innovation and Professional Development at Crescent Girls' School, Singapore: "What inspires me to work daily is seeing students being engaged by the lessons I create and knowing I am making a difference, no matter how small, in the moulding of the future generation. Every year I realise that things keep changing and I have to keep developing myself so that I know what makes learning 'stick' with my students. Joining the MIE program allows me to learn from the best educators around the world in terms of how they innovate their teaching practices with the use of ICT and I look forward to a great year of personal and professional development."

3 Articles
Andrew Napier

Andrew Napier

Andrew Napier is Head of Gooch House Senior School in Belair (Australia): "I actually love walking into my classroom. As the kids come in we strike up conversation, they enjoy my classes and I enjoy teaching them. What inspires me is the opportunity that I have to guide these students, both academically and pastorally towards becoming young adults who will contribute to society. I love the idea that past students remember me as someone with energy and a love of my subject. I am excited about using ICT in my classroom and experiment with new tools and ideas whenever possible."

5 Articles
Marylina Torres

Marylina Torres

La tecnología ha abierto tantos caminos en tan poco tiempo que la educación hoy se encuentra en crisis por la falta de creatividad para ir acompasando los cambios. Creo firmemente que el arte y la tecnología aportan grandemente al crecimiento personal del ser humano. Si logramos una unión cualitativa de ambas áreas desde edades tempranas nuestro mundo tomará otro rumbo de futuro.

7 Articles
Ebrahim Aljabri ابراهيم الجابري‎

Ebrahim Aljabri ابراهيم الجابري‎

ابراهيم الجابري معلم ومدرب معتمد لدمج التقنية في التعليم اعيش في المدينة المنورة ، المملكه العربيه السعوديه أود أن أقول إن شبكة تعليمية مايكروسوفت ساعدتني على تغيير أساليب التدريس، وكذلك على رؤية خبرات المعلمين، والانخراط في دورات تعليمية تطويرية. مما جعلني أنصح الجميع للتسجيل في الموقع التعليمي (https://www.educatornetwork.com). وتدريب الطلاب والمعلمين على برامج Microsoft. والتواصل مع طلابي، هي طريقتي في التعليم دمج التكنولوجيا والتعلم خارج الفصول الدراسية

5 Articles
Teresa Mazzamurro

Teresa Mazzamurro

3 Articles
Khurshed Alam

Khurshed Alam

Mohammed Khurshed Alam, an ESL teacher and Adviser of Naziria Naymia Mahmudia Madrasha, is an Innovative educator based in Bangladesh. He uses technology in teaching to create a happy learning environment for learners to acquire 21st century skills. He believes that innovative teaching practices along with technology inspire the students to become a lifelong learner. Sharing his thought on teaching and learning with fellow educators transforms him to be model of 21st century teacher.

4 Articles
Mesfin Azanew Yilma

Mesfin Azanew Yilma

My Name is Mesfin Azanew Yilma, I am working in Fountain Knowledge of School, Admas University as ICT teacher and I am a Digital Ambassador of British Council and lead ICT trainer in Addis Ababa, Ethiopia. Seeing my beautiful students every day and supporting them in their future career, it makes me the happiest teacher in my life, as a teacher… knowledge construction and knowledge building is my responsibility…having a fun and making everything simple with Microsoft application and tools is my honor and attractiveness. Beside this to be a teacher of 21st-century skilled person and Integrating ICT with different subjects makes me the most valuable teacher in my school community.

3 Articles
Mally Johnsen

Mally Johnsen

My name is Mally Johnsen, a Norwegian art and design teacher with experience from K1-12, and freetime artschool for kids. The last 15 years I have worked with 16-19 years old students. For about two years I worked as a school department leader, but I missed both teaching and learningmoments with my students. Technology has since 2006 been an important part of my teaching, the national curriculum, and an integral part of 1:1 PC adoptions in our schools. I finished my Masters Degree ("ICT in Learning") at Høgskolen i Stord/Haugesund in 2013. OneNote and assessment and for learning was the theme for my degree. Beside the specific technology for art and design, such as Adobe Photoshop, OneNote is my favourite technology tool.

3 Articles

Rob Bibelhauser

12 Articles
Hasan M. Majhali مجهلي حسن

Hasan M. Majhali مجهلي حسن

Hasan Mohammed Majhali is a teacher of ICT in Baysh, Saudi Arabia: "As a teacher I am interested in all new technology and education. Education is in itself an interesting journey that calls for renewal in obtaining the skills and techniques that help to deliver information to the student in order to derive, analyze and innovate. The integration of technology in education was the most important factor that has helped to improve the development of the educational process. We as teachers need to keep in mind that the student is the center of the educational process. This has been my goal throughout my past 23 years in education."

3 Articles
Marina Iskakova

Marina Iskakova

Marina Iskakova is a doctor of chemistry, professor of Kutaisi State University and at the same time teaches at a public school: “I study and teach new programs with great pleasure and use them in the studying process. First of all I increase my own level and share my skills with my students so that they can develop their 21st-century skills. I myself strive to involve them in discussions about global problems, and by linking these with my topic I encourage their initiatives and motivation. And, of course, I would be very grateful for being possible to communicate with teachers from across the globe, and share all up-to-date problems with them”.

3 Articles
Magnus Johansson

Magnus Johansson

I am a primary teacher of math, science and sports. After completing a master programme in ICT supported learning I work as an advisor and supervisor in Asker municipality. What inspires me is that we shall educate our children to be balanced, well prepared for the future. The future is where they will spend the rest of their lives. A big part of my job is then trying to see how we can integrate digital tools in education so it becomes a natural part of our everyday lives today and in the future.

11 Articles
Julie Hembree

Julie Hembree

5 Articles
Lieu Nguyen Thi

Lieu Nguyen Thi

3 Articles

Hannington Ochieng

3 Articles
Bram Faems

Bram Faems

Bram Faems looks back on a very diverse career as teacher, ICT Coordinator and deputy school leader at the Jonatan Berkenboom school in Sint-Niklaas, Belgium. This school for special-needs education for children with learning difficulties has a long-standing reputation in helping these children by using technology. At the school he started the Jonatan Academy project 2011. This project takes a different approach to e-learning. For children, both watching online educational movies and creating them is part of the learning process. For his work on this project he was awarded by the Queen Paola Foundation for Education and he won the award for Teacher as Innovator and Change Agent at the European Microsoft Partners in Learning Forum. Bram Faems got the opportunity to broaden his horizons thanks to internationally acclaimed teachers’ network KlasCement. He is in charge of designing the website so teachers can easily find teaching resources and add their own materials on the network. With the team he searches for ways in which KlasCement supports innovative and qualitative education.

11 Articles
Jeanne Caudill

Jeanne Caudill

1 Article
Faiza Abdul Qayyum

Faiza Abdul Qayyum

1 Article

Hans Bos

10 Articles
Cilla Ahlström

Cilla Ahlström

10 Articles
Fredrik Carlnäs

Fredrik Carlnäs

2 Articles

Flavia Giannoli

3 Articles
Ernani Fernandez

Ernani Fernandez

5 Articles
Didy Todorova

Didy Todorova

Dimitrina Todorova is IT teacher in secondary school in Bulgaria. She teaches students how to work with technologies effectively and successfully: “The processes in the technological sphere and the dynamic work with the students provoke me to find a way for delivering electronic teaching materials and different methods for education. I use different platforms based on Office 365, WordPress, Moodle, Coppermine and others. I organized a lot of seminars for teachers during the year so that they can use these tools. The practice shows that the teachers start with uncertainty to use the technologies but after training they feel encouraged.”

10 Articles
Tamara Sullivan

Tamara Sullivan

4 Articles
Jennifer Schatz

Jennifer Schatz

6 Articles
Sona Manukyan

Sona Manukyan

4 Articles
Kalpana Kishorekumar

Kalpana Kishorekumar

Kalpana Kishorekumar is the Head of Humanities Department at Chung Hwa Middle School, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: "Teaching is the most challenging profession in the world as it is all about developing skills in students. I strongly believe that 'a child without education is like a bird without wings'! I adopt different methodologies and the story behind this is to allow my students to be experiential as I pose them with new challenges that they need to solve. My students love technology and I use it in a productive way to enable them to develop their skills. How true is this statement...Technology can have a reciprocal relationship with Teaching. I've active, confident students as technology-integrated lessons have blazed up their learning appetite."

6 Articles
Àngels Soriano

Àngels Soriano

Àngels Soriano treballa de docent de llengua i literatura a Martí Sorolla II, València Espanya; són molts els docents que defineixen “Educar” com l’opció d’oferir estratègies que ajuden als estudiantes a desenvolupar les seues competències. Podem trobar molts sinònims de l'educació: aprendre, emocionar, crear, participar, col•laborar, donar poder als estudiants, gaudir, explorar, aventurar-se, superar-ser, la corresponsabilitat ... tants que cadascú de nosaltres faria una tria diferents, com els nostres alumnes, cadascú és diferent. La meua dita personal és:”Compartir per créixer”, perquè crec que només comunicant les nostres experiències podem ajudar a altres docents a desenvolupar la idea que no sabia com dur a terme.

9 Articles

Joris Rutten

9 Articles
Walid Chaafi

Walid Chaafi

Walid Chaafi is a Teacher of English and ICT trainer at Emtiez Prep. School, Medenine (Tunisia). “Enlightening the paths of others is the most fantastic thing in the world and teaching does that! I want to make people aware of the need to understand that thinking out of the box is what makes them different and as teachers this is what they need to do; bring technology in your class and be innovative! What about obstacles? There is a solution for every problem. So don’t underestimate your potential.”

13 Articles
Olalekan Adeeko

Olalekan Adeeko

Olalekan Adeeko is a teacher/registrar at Baptist Boys High School, Ogun State, Nigeria: "I am responsible for teaching computer studies in the school as well as maintaining the school database amongst other things. Preparing the students of today for the challenges of tomorrow with the right 21st-century teaching and learning methods is what I stand for, and inculcating my students with a love of learning. My aim is to continually update myself with the trending teaching technologies to be implanted in the classroom."

6 Articles
Steffi Svendsen

Steffi Svendsen

My name is Steffi Marita Miland Svendsen and I’m a twenty-five year old teacher from Norway. I graduated in 2012, so I am fairly new in the game with, lots to learn. In today's world, I do believe it is important to nurture and promote the benefits form the use of technology. I’m not only teaching to test, I teach my students about life and how to succeed on their own. As an overachiever myself, never being able to live up to my own expectations, I go to work every day telling my kids that they are good enough as long as they do their best. Nothing will ever change that. Technology makes it easy to implement all of the 21st century skills, and with OneNote as my secret weapon, I have more time to guide and foster my students. We work together as a team rather than me sitting on a pedestal with all the correct answers. And it brings a smile to my face when I open a Snapchat from one of my pupils proudly showing how they are spending their Sunday afternoon.

1 Article

Richard Houston

8 Articles
Brent Thrasher

Brent Thrasher

Brent Thrasher is an educational technologist and a mathematics instructor located in Tennessee. “I love helping students and other teaching professionals utilize technology in new and engaging ways. I hope that my work will better prepare my students to thrive in a technology-driven world, and that my students learn that technology’s greatest power is facilitating learning. I try to grow by learning about new technologies, and explore how they can be implemented into education.”

2 Articles
Daren Mallett

Daren Mallett

1 Article
Anutosh Deb

Anutosh Deb

I am Anutosh Deb. I am an Art Teacher, working since 1995 in Kendriya Vidyalaya Sangathan a K-12 school organisation under the Ministry of Human Resource Development, Government of India. I am based in Guwahati, Assam India. Apart from Art Education, I am also a Resource person for Information and Communication Technology (ICT) for several Teacher training program. I love to create meaningful online projects with my students incorporating the 21st Century skills. Collaborating with students and teachers globally to create projects that children enjoy, learning by doing more useful and much better, beyond the routine classroom transaction to evolve a joyful learning atmosphere in the school system is what I always strive for. I strongly believe that working with ICT also is an extension of creativity among the children and teachers. Microsoft has been very instrumental for opening windows to explore the new vistas of the application of ICT in Education.

5 Articles

Sara Cornish

8 Articles
Đại Nguyễn Thị

Đại Nguyễn Thị

Tôi là một giáo viên dạy Vật lí và Hóa học tại trường Trung học cơ sở ở ViệtNam.Tôi đam mê công nghệ thông tin và yêu học sinh của tôi. Trong quá trình dạy học tôi luôn tìm tòi những phương pháp để sử dụng công nghệ thông tin vào bài giảng một cách hợp lí nhất. Chính học sinh đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi sẽ dạy cho học sinh của tôi được tiếp cận với những công nghệ dạy học tiên tiến . Tôi mong muốn được chia sẻ với đồng nghiệp của tôi những gì tôi học được từ Microsoft.

9 Articles
Katarina Aleksić

Katarina Aleksić

1 Article

Education Microsoft AU

7 Articles
Mohammed Deyab Khattab

Mohammed Deyab Khattab

6 Articles

Bai Sheina Kusain

2 Articles
Lynn Wiegel

Lynn Wiegel

1 Article
Ovi Barceló

Ovi Barceló

Ovi Barceló works as IT Coordinator in Grupo Sorolla; school cluster in Valencia, Spain: "Teaching is my passion. Technology is my hobby. What if you can put your job in it? I believe that the future of our children has to be built up since the very beginning and for that we, teachers, have to put our commitment to ensure it. But the thing is that we don’t know how it is going to be, so, from my point of view, we have to give them the skills needed to face their future with full guarantees of success. It means responsibility for me. It means cooperation, self-regulation, communication, problem solving, advanced use of ICT… things that can’t be easily found in books. We are not the source of information anymore. We walk in the same path of our students looking for the best way to get it and use it."

6 Articles

Sarah Hicks

6 Articles
S Sriram

S Sriram

2 Articles

Lauren Switzer

7 Articles
Vicent Gadea

Vicent Gadea

3 Articles
Aly Khalil

Aly Khalil

Ali is An Engineering drawing Teacher, An Expert Teacher In His School, Supervising on a group of teachers. I was Teaching engineering drawing with the traditional ways that is was hard for the student to learn. Since the engineering drawing is some of different lines in shape and it depends on the student's ability of imagination. So that I found it hard to reach the information to the students. Until I became a member of Microsoft's co. (PIL-Network) since 3 years. So I found from it the programs that made it for me to reach the students the information more easier and Precision. In additional of a mechanical design program. So that my students became able to design any ideas to solve any problem and able take out the idea in appropriate practical application to solve the problem.

3 Articles

Clemens Schotte

6 Articles

Office in Education

4 Articles
Trent Ray

Trent Ray

1 Article
Julius Cesar R. Reyes

Julius Cesar R. Reyes

I’m a Mathematics teacher at Pangasinan National High School in the Philippines. In my career as a teacher, I’ve learned that Mathematics can be more challenging after ten (10) years in the teaching arena. I'm not yet done in learning; that for me this is Mathematics that all of my students can and should experience; that my students should engage in daily problem solving. For me, technology is an ally of student and it will become more exciting if technology and Mathematics merge for one common goal, to eliminate all the misconceptions of students about the subject. I will continue playing with numbers; taking and sharing advantage of technology; and unfolding the challenge of 21st-century skills for my students. As what Rushton Hurley said, “You can be a good teacher and never use technology, and technology won’t turn a bad teacher into a good one. However, a good teacher who uses technology well, can make great things happen!”

4 Articles
Ole Johnny Devik

Ole Johnny Devik

2 Articles
Mary Blair

Mary Blair

1 Article
Fareeha Ghezwan

Fareeha Ghezwan

3 Articles

Stéphan Lam

6 Articles
Tom Rees

Tom Rees

3 Articles
Angel Angelov Ангел Ангелов

Angel Angelov Ангел Ангелов

2 Articles
Michelle Pudney

Michelle Pudney

Michelle Pudney is Assistant Principal (Innovative Teaching & Curriculum) at Gawler East Primary School, South Australia: "I am an extremely passionate educator with my goal to make Gawler East Primary the most innovative school in South Australia, where staff deprivatise their teaching practice with other colleagues and engage students through using 21stCLD. I try to work and live by the Chinese proverb 'learning is a treasure that followers it owner everywhere', therefore I try too stay abreast with the latest technologies, innovative practices whilst enjoying my learning experiences."

2 Articles
Ian Stuart

Ian Stuart

4 Articles
Sukmawati Salamah

Sukmawati Salamah

Sukmawati is an English teacher in SMP Negeri 230 Jakarta, Indonesia: "If we dedicate ourselves being a teacher it means we should always learn to improve or strengten our knowledge and skills. Here I want to share ideas and I need your comment too."

3 Articles
Shiroma Weerathunge

Shiroma Weerathunge

Shiroma Weerathunge is an ICT teacher of Embilipitiya President's College, Sri Lanka: "I like very much for my teaching profession as it remains a great pleasure in our lives forever. Teaching is the best service in the world. I love to use innovative teaching practices with ICT tools in my classroom and would like to share them with my colleagues. My inspiration is the happy faces and words of my students after completing innovative tasks. My aspiration is to make a child with good heart and prepare a person who can be perfect any kind of future work situation with technology. "

8 Articles
Chao Suwanchol เชาวน์ สุวรรณชล

Chao Suwanchol เชาวน์ สุวรรณชล

2 Articles
Pratima Nayak

Pratima Nayak

Pratima Nayak is post-graduate teacher in Kendriya Vidyalaya, Fort William, Kolkata (India): “Teaching is my passion and I am deeply in love with a field of knowledge, issues facing the world. I believe all children have within themselves a special, inherent potential that is unique to them. My greatest inspiration is to recognize that quality, nurture it and give it space to grow as special. I firmly support new technology which infuses classrooms with digital learning tools supports learning 24 hours a day, 7 days a week; build 21st-century skills in the students and prepare them to face the challenges of the world."

2 Articles
Irena Uluçay

Irena Uluçay

Irena Uluçay is a teacher of ICT and programming at Secondary School of Information Technologies in Brno, Czech Republic. As J. A. Komenský said, education should be based on games that builds creativity and cooperation. Irena believes, that giving something from her heart to the lesson makes her students more active and focused on a topic. The information technologies have changed everything that includes our everyday routines, mainly education. Irena says, that a modern teacher is a coach of students working on themselves to achieve their highest possible level of knowledge. Coaching students should also include teamwork, which is an important thing to be able to manage to do big things simply.

4 Articles

Ms. Lennon

5 Articles
Abeer Hassan Ali

Abeer Hassan Ali

I am a computer and information technology teacher Also i trained my colleagues on the use of technology My story started with Microsoft several years ago Initiated by myself and with my students and colleagues i loved Microsoft's programs , which was simplifies for me Showing lessons and a student mastered those programs easily I learned a lot from Education partners Network and i tell my colleagues about it and free tools that helped them in their work

2 Articles
Dženita Arbak Demir

Dženita Arbak Demir

I am Dženita and I come from the heart-shaped land Bosnia and Herzegovina, where I teach at Behaudin Selmanović Primary School. I have been a primary school teacher for 15 years. The world has changed. Growing up, learning, knowledge and education are no longer the same. So we have to change to. How can we expect our students to change, to be responsible, to seek for knowledge if we are not willing to change too? I have read somewhere that men who are not willing to change are not men, but monuments. So, every day I am trying to collaborate, to grow, to learn, to teach, to share with my students, colleagues and family in order not to be monuments, but the monumental changes.

1 Article
Jotish Roy

Jotish Roy

I am Jotish Chandra Roy, math teacher, Taluk Shakhati High School, Lalmonirhat, Bangladesh. I live in a small village. I have 20 years’ experience in teaching. My vison has been to explore new technologies of teaching in classroom. I want to be preparing students to be creators of technology tools simply users of technology. My first target of my students and helping them grow as people, both in and out of the classroom. I love technology because ICT is the best method in our classroom activity for students.

1 Article

Justin Chando

5 Articles

Sergey Pavlyuchkov

2 Articles
Nguyen Duc Toan

Nguyen Duc Toan

2 Articles
Josane Batalha Sobreira da Silva

Josane Batalha Sobreira da Silva

1 Article
Farah Waheeda Hashim

Farah Waheeda Hashim

1 Article
Silvia Monzón

Silvia Monzón

"I am an English and computer teacher, until this year I worked as coordinator of technology integration in Centro Escolar Las Charcas/APDE, Guatemala, the next year I'll work as an English teacher of five years old children, in the same school. During my 18 years of experience as an educator, I've seen how the technological tools have evolved and have helped in the learning of everyone who is interested in doing so. I have given lessons to people of all ages, training them in the use of technology, I love what I do and when you like what you do should do it always. Having the opportunity to communicate with so many people around the world to who can give me ideas on how to improve my work day is simply exciting! I like thinking says that "no one may be left behind" and I'm trying to put it into practice every day."

5 Articles

Gabi Ibarra

5 Articles
Bob Stokes

Bob Stokes

5 Articles
Slavica Karbeva Stojkovikj

Slavica Karbeva Stojkovikj

2 Articles
Tasnifa Khanam

Tasnifa Khanam

I am Tasnifa Khanam, teacher in Viqarunnisa Noon School & College in Dhaka, Bangladesh. I teach Business Studies in Secondary level. As a teacher of teenage learners, every moment I have to face new challenges to motivate them in learning. And I have to meet the demand of 21st century young learners to develop their skills. Thus I involve myself in various activities as the learners’ demand inspires me all the time. I also try to motivate my colleagues to involve with new innovation. I do study in education in my own country and also abroad. I also attend training, workshop, conference and create links for collaboration by different social media like Facebook Group, Teachers Portal, Blogs etc. Actually teaching is like that type of profession, where the learners always make me passionate to think in new way. As a MIE Expert my new mission is “Innovative-learning” where every learners and teachers in my institution can cope with 21st century learning skill.

1 Article
Sónia Barbosa

Sónia Barbosa

Eu sou professora de Matemática desde 1999 no Barreiro-Portugal. Desde o início da minha atividade docente o uso da tecnologia sempre esteve presente na minha atividade docente. É com grande entusiasmo que vejo–me a formar os jovens de amanhã dando-lhes todas as ferramentas que os possam ajudar a enfrentar o futuro. Com a novas tecnologias é possível atingir um objetivo que à muito ambiciono flipped classroom é um dos meus grandes objetivos. Tenho o privilégio de estar envolvida num grande projeto a nível europeu “ embaixadora da sala do futuro” onde se pretende não só utilizar a tecnologia na aprendizagem mas também e principalmente dar ferramentas aos professores para as aplicarem através das atividades sonhar, mapear, fazer, perguntar, refazer, mostrar e colaborar. Refletindo sempre em cada uma das atividades. O meu lema passa por: "Se nós ensinamos hoje apenas como nos ensinou ontem, roubar nossos filhos sobre amanhã. " John Dewey

5 Articles
Rushda Mohungooa

Rushda Mohungooa

4 Articles
Diah Fakhmawati

Diah Fakhmawati

Diah Fakhma is an English teacher in an Islamic boarding Middle School Muallimaat Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia: "I like teaching and I love learning languages. Moreover, being a teacher I can inspire everyone, my students especially to do their best in their life. I can share my experiences and I can learn something as well from them. Therefore I do like to share my knowledge about involving technology in language learning. We know that we cannot be separated from technology. Technology can help people result in their work successful. Likewise, technology can assist teacher and students in language learning and teaching. Hereby, I wish I could share my experiences about teaching learning using technology with you."

4 Articles

Clare White

4 Articles
Karina Batat

Karina Batat

"I teach since 1995 and I love my work. Today I teach part-time at a primary school in Petach Tikva, Israel. I'm also a teacher instructor on ICT. I'm on a journey toward changing, aware of the gap between school and life, trying to train my students in 21st-century skills. Taking inspiration from Sr Ken Robinson and Sugata Mitra, I'm both a teacher and a learner. In my lessons, students are active learners: they train to explore, to collaborate, to exchange and to create!"

6 Articles

laurajaneellard@hotmail.com

4 Articles
Abderrahmen Haddad

Abderrahmen Haddad

Abderrahmen Haddad is an ICT teacher and trainer in Ali Trad Pioneer Middle School in Tunis, Tunisia: "My story with education started at the age of 10, when I was a student in grade 3 and my mother was my teacher. The inspiration I got from her motivated me to become a responsible and caring teacher. And today, I believe that teaching is the greatest profession of all times. In the future I am excited about sharing my expertise with other educators worldwide and interacting with them to create new pathways for digital learning, to improve education in Tunisia and I believe that you should always aim high because “When better is possible, good is not good enough”."

4 Articles

Hans van der Meer

4 Articles
Gazi Salahuddin Siddiquee

Gazi Salahuddin Siddiquee

I am Gazi Salahuddin Siddiquee, Assistant Professor, Agrani School and College, Dhaka, Bangladesh. I download pictures and animated video clips from internet. Then I make digital educational content using Microsoft PowerPoint. Because I use multimedia projector and laptop in my classroom, my classroom is more attractive to the students. They enjoy my class very much and participate in learning activities. This is 21st century, where we can find everything is transformed so our teaching style is also changed. As a 21st century teacher I try to make my classroom different from the traditional one. In my classroom there is a blackboard and a multimedia projector. I show lots of information, and pictures in my classes by projector for the students better understanding. Which also make my classroom more interesting to the students and also increase their interest in study.

1 Article

Microsoft AU

4 Articles
Paulina Hernández

Paulina Hernández

Paulina Hernández Salgado is a computer science teacher from Mexico: "I think the only way we can change society for good is educating and in this era where technology can't be separate from education, be a teacher for so many young people and to think I can open their minds and new doors even if its a little bit is amazing. For me it's like having the opportunity in our hands to change their lives and ours too."

7 Articles
Koen Timmers

Koen Timmers

Koen Timmers teaches computer science, and more specifically, web design at CVO Heusden-Zolder in Belgium: "Since the moment I became a teacher, in 2000, I’ve been passionate about e-learning. I founded my own educational website www.zelfstudie.be, on which digital courseware is published. I completed an additional master course “Technology Enhanced Learning, Innovation and Change” at Sheffield University, in 2014. I always try to find new approaches in which ICT is used to increase the motivation of my students. I try to be innovative by implementing blended and distance learning, screen casts, social media in my class room. I strive to a paperless classroom and embrace project based learning. OneDrive, Office and Lync spice up my lessons. It will be my pleasure to share thoughts and approaches with you.”

12 Articles

Alexa Joyce

4 Articles

Kedar Gayle- EDU

4 Articles

Office 365

4 Articles

Brad Smith

4 Articles

Mel Cahill

5 Articles
Jeanette Delgado

Jeanette Delgado

3 Articles

anateacher

1 Article

Education Microsoft Australia

3 Articles
Chandra Wijerathne

Chandra Wijerathne

1 Article
Erin O'Rourke

Erin O'Rourke

I am a middle and senior school teacher at an all-girls independent school, Branksome Hall, in Toronto, Canada. The school is a leading International Baccalaureate (IB) World school. I currently teach middle school drama and high school computer studies, in addition to my role as a technology integration support teacher for our faculty. My recent drive in my professional development has been advancing my professional networks and exploring ideas around motivation and success of girls in STEM. This has been enhanced through my involvement with the ISTE Arts Educator Network and Cohort21. My blog investigates a lot of my ideas around getting more girls interested in STEM, most specifically, computer science. Although I work at a girls school, we still need to find relevant and exciting ways to motivate them in these subjects.

2 Articles
Troy Thomson

Troy Thomson

5 Articles
Mahfuz Ara Sultana

Mahfuz Ara Sultana

1 Article
Maria Johnson

Maria Johnson

1 Article

Michel Bouman

3 Articles
Young Sang Cho

Young Sang Cho

1 Article
David Walsh

David Walsh

David Walsh is a teacher and ICT Coordinator at the Ratoath College Secondary School in Ireland: "I believe that teaching is a privilege and I enjoy working with young people. I love having the opportunity to provide positive learning expierences for my students and I am especially inspired by the opportunities afforded by the use of technology in teaching and learning. I hope to share my passion for the use of technology to enhance students learning experiences."

3 Articles

Gianluca Ventisei

3 Articles
Puji Lestari

Puji Lestari

Puji is a classroom teacher at SDMT, an elementary school in Ponorogo, Indonesia: “For me, teaching is the art of how teachers view and provide lessons in a way that is interesting and inspiring to students. I am proud to be a teacher - teachers need to be ready for constant changes, as both students and times change too. Technology makes teaching easier and artistic, so let’s use it. Keep innovating and keep up the good spirit!”

1 Article

T. Torsheim

3 Articles
Kepa G. de Latorre

Kepa G. de Latorre

Kepa G. de Latorre is an economics teacher at La Devesa Bilingual School, Elche (Spain): “I believe in my students. I firmly think that they all are capable of doing great things, therefore I try to prepare them to overcome difficulties and to accept challenge as an opportunity to grow. I also fight against the stigmatization of mistake, which in Spain happens too often; I teach that mistake is good, an essential part of the learning process. We’d rather fail close than succeed by chance. We, teachers of today, are contributors to the next generation and the future world they will be living in is a hi-tech, very competitive one, and I try to keep myself in the edge of new technologies in order to better prepare my students for it.”

2 Articles
Bela Sethi

Bela Sethi

1 Article
Lynette Barker

Lynette Barker

3 Articles

Ouarda Amid

Amid Ouarda is a teacher of the Italian language in Kenitra, Morocco: "Teaching is the most beautiful experience in my life. It was a dream of mine since childhood, a passion. I followed the path that led me to the realization of my dream, so I became what I am today: Italian language teacher in high school Mohamed 5. I teach from 2006 until today, and every year for me as if it was the first year, meeting new students, new challenges to overcome, always trying to innovate by creating, changing and encouraging my students to innovate learning. The teaching is not static, it is not a fixed program to apply, but a story to live, to share and exchange with others."

2 Articles
Jodi Gordon-Moulds

Jodi Gordon-Moulds

Jodi is the Director of Digital Learning Technologies at Seymour College, Adelaide, South Australia. “I am inspired and driven to provide amazing STEM opportunities for girls of all ages. There is nothing more rewarding than the excitement on a student’s face when they achieve something unbelievable through technology, like an animated program or a print of their own 3D design. I also believe that teachers need incredible Professional Learning opportunities to apply 21st Century Learning Design with technology in their classrooms. I try to provide these opportunities.”

2 Articles

Mona Murad

1 Article
Deanne Joosten

Deanne Joosten

1 Article

Benjamin Hilliam

2 Articles

Erliza Matacot

4 Articles

Ritchie Kluyskens

2 Articles

Gerry Diver

2 Articles

Bill Sluss

2 Articles

Nienke Ris

2 Articles

Jeffrey Vermeulen

2 Articles

Jim Pedrech

1 Article

Jochem de Groot

2 Articles
François Jourde

François Jourde

François Jourde enseigne la philosophie dans le secondaire depuis 1995 (en France et en Belgique). Comme tout enseignant, il s’efforce d’intensifier l’engagement des élèves pour les aider à développer leurs compétences et leurs connaissances. Pour cela, il explore des dispositifs pédagogiques intégrant les outils et la culture numérique. Il développe une pédagogie mixte (blended learning) et par projets, empruntant souvent des détours créatifs. Il transmet aussi ses pratiques pédagogiques au sein de son réseau professionnel.

1 Article

Natasja van Geemen

2 Articles
Virginia Alberti

Virginia Alberti

Virginia Alberti is a Math Teacher in a secondary technical school and teacher trainer in national and regional projects about the didactic of math and the teaching with ICT: "I believe that everybody should build more competences and skills and I would like to transmit my students the passion towards the study of math, critical thinking skills and the commitment to pursue their own inspirations and wish of having an active role in the society in order to improve our country."

2 Articles
Tobias Hübner

Tobias Hübner

2 Articles

Microsoft Education

2 Articles

Robert Bakker

2 Articles

Microsoft Corporate Blogs

2 Articles
Sangeeta Shukramani

Sangeeta Shukramani

Sangeeta Shukramani works as Head Mistress at Kendriya Vidyalaya Sainik Vihar, New Delhi (India): "As an educator my endeavor has been to make a difference to the lives of students and be an agent of change. I get inspired when I see that spark, that excitement in students when they have learned something and when they feel valued. I am motivated to be a positive influence in my student’s lives by opening their minds to new ideas and constructing knowledge that will be beneficial to them. I believe that the ideal teaching environment is one in which the students are able to think, ask questions and explore the relevance that the information has in real life. Education should equip students with 21st century skills and transform them to become responsible citizens."

2 Articles

David Alexander

2 Articles
Soma Singh

Soma Singh

2 Articles

Scott Thompson

2 Articles

Mina Spasic

2 Articles

Intune_for_EDU_Team

1 Article

Joris Jan Goos

1 Article
Ana Živković Ана Живковић

Ana Živković Ана Живковић

1 Article

Suzanne Choney

1 Article

Anneke Schogt

1 Article
Ross Johnson

Ross Johnson

2 Articles

Dirk van Oudvorst

1 Article

Gastblogger

1 Article

Naomi Manning

1 Article

Anna Swenson

1 Article

RealHarryLee

1 Article

Yousaf Sajid

1 Article

Peter Billing

1 Article

Mary Snapp

1 Article

Marcel van de Laarschot

1 Article
Anne Cathrine Gotaas

Anne Cathrine Gotaas

1 Article

Ian Mikutel

1 Article

Pieter Wigleven

1 Article

Esat Dedezade

1 Article
Sachita Jeeta

Sachita Jeeta

I am Sachita JEETA, 29 years old. I live in the town of Curepipe, Mauritius, a small island in the Indian Ocean. I am a ICT Support Officer in the Ministry of Education. Presently, I am working at Union Park Government School and Nouvelle France Government School. Some years back (March 2007 - March 2013. My main duty is to support both educators and children (6 - 13 years) using ICT tools in their daily teaching and learning. I have really a great passion for technology and consider technology as my "lucky charm". Seeing children and Special Education Needs (SEN) children of my schools embracing technology inspires me to innovate with the actual teaching practice. Thus, creating an impact for those who are reluctant to use technology. My aspirations are to move along with the advancement in technology and finding emerging trends in educational field.

5 Articles

Coen Nijkrake

1 Article

Lisa Cuthbert-Novak

1 Article

René van Dormolen

1 Article

Jenny Lay-Flurrie

1 Article
Mark Martin

Mark Martin

1 Article

Rajen Kishna

1 Article

Microsoft EDU

1 Article

Matt Richards

1 Article
Patricio Antiman

Patricio Antiman

1 Article

Amber Fiechter-van Ham

1 Article

Kaweeta Atwaroe

1 Article

Steve Martin

1 Article

Doug Bergman

4 Articles
Carla Jesus

Carla Jesus

1 Article
Lakshman Chaudhari

Lakshman Chaudhari

2 Articles
Edgars Bajaruns

Edgars Bajaruns

1 Article
Bijal Damani

Bijal Damani

3 Articles

Catherine Dohn

1 Article
Francisco Tupy

Francisco Tupy

1 Article
Katerine Franco

Katerine Franco

1 Article
Troy Smith

Troy Smith

1 Article

Jamie Ewing

1 Article
Nelly Hamed

Nelly Hamed

1 Article
Robin Smorenberg

Robin Smorenberg

Robin Smorenberg is a primary-school teacher and ICT-coordinator based in Amsterdam, the Netherlands: "I'm always looking for new ways technology can help teachers and learners in the modern day classroom. I strongly believe that technology should not be the goal itself, but can help them achieve goals in a more effective and fun way. In the end, it's not important what you use, but how you use it! I've come to realize in my school (and many others that I know of) that change doesn't come easy to some teachers, and my biggest challenge is to help them master these new innovations. I'm always happy to help out fellow educators who are trying to achieve the same thing, so reach out to me on my blog/column or on twitter to connect!"

1 Article

Diederik Roelandts

1 Article

Chris Jones

1 Article

Bridget Crooks

6 Articles
Mokhudu Machaba

Mokhudu Machaba

Mokhudu Machaba works as an ICT coordinator in Limpopo, South Africa: "I come from a background were education was not a must-have, especially for girls. I made a decision that I want to be educated but I never wanted to be a teacher. But God paved a way for me to be a teacher. The first time I entered a classroom full of children something in me said this is where u belong. I enjoyed my teaching career from that moment. Being with learners made me fulfilled. Now that I am an ICT coordinator I take every minute to workshop my colleagues on how to teach the 21st century child because this generation we are teaching is totally different."

1 Article

Scott Wieprecht

3 Articles
Anil Saccaram

Anil Saccaram

2 Articles

Scott Bricker

4 Articles
Eraldo Guerra

Eraldo Guerra

1 Article
Andy Li

Andy Li

Andy Li is Curriculum Leader and ICT coordinator of Salesian School, Hong Kong: "Students are full of imagination and creativity. I have been inspired by my students. Many of my teaching practices are based on the needs of my students. I use ICT to help my students to transform their thinking and imagination into real cases; to help my students build up knowledge and skills themselves. I hope I can change the learning culture in Hong Kong, so that all learning activities are not related to the public exam. I hope I can build up a new learning culture whereas students can really learn with joy and build up knowledge themselves."

4 Articles
Jonas Gustafsson

Jonas Gustafsson

1 Article
Suela Uruçi

Suela Uruçi

1 Article

Shafaque Riaz

5 Articles
Chole Richard

Chole Richard

1 Article
Mireia Gussinyé

Mireia Gussinyé

1 Article

Annette Iafrate

1 Article
Nazia Malik

Nazia Malik

1 Article
Debra Witcher

Debra Witcher

1 Article
Matt Harris

Matt Harris

3 Articles
Mette Hauch

Mette Hauch

1 Article
Padma S

Padma S

1 Article

Tasha Candela

6 Articles
Juan Raúl Cadillo León

Juan Raúl Cadillo León

1 Article
Patricia Ragan

Patricia Ragan

1 Article

Becky Keene

2 Articles
Dimuthu Nimesha Jayawickrama

Dimuthu Nimesha Jayawickrama

1 Article

Updates from Innovative Educator Experts and Education Specialists