Elisabeth Nagy

Elisabeth Nagy

Elisabeth Nagy is an upper secondary teacher at Franska Skolan Secondary School in Stockholm, Sweden: "A mix of curiosity and perseverance inspires and motivates me. I refuse to be categorized as a Non Digital Native born in a decade when the phones had dial discs with cords and essays were written using old fashioned typewriters. As a middle-aged woman, I do not want to come to a standstill watching technology making progress leaving me behind. Together with my students, I explore tools and we aim at integrating them as a part of both teaching and learning. When we get AHA-moments, when technology inspires, helps and supports, they serve as energizers. “Years may wrinkle the skin, but to give up interest wrinkles the soul.” (Douglas MacArthur). Exchanging experience is something I would like to further engage in."

Visit my website
View all posts


Digital natives are they really that native?

Arbetar med 1-1 introduktion och ibland är det med ett tvivlande självförtroende jag tar mig an tekniken. Efter några års av envishet och uthållighet slår det mig att stor del av grundläggande kunskap om datorer såsom döpa filer, skapa mappar och byta namn på filer, arbeta i olika versioner helt har gått de flesta ungdomar förbi.


Min Surface Pro 3 och jag började leka med Moviemaker och efter ett par produktioner börjar fingerfärdigheten förfinas. Nu har jag klippt ihop ett par korta TIPS-klipp om grunderna i att just döpa filer och navigera på vår skolas nya plattform, OFFICE365.… Visit the author's original post

Digital natives are they really that native?

Arbetar med 1-1 introduktion och ibland är det med ett tvivlande självförtroende jag tar mig an tekniken. Efter några års av envishet och uthållighet slår det mig att stor del av grundläggande kunskap om datorer såsom döpa filer, skapa mappar och byta namn på filer, arbeta i olika versioner helt har gått de flesta ungdomar förbi.


Min Surface Pro 3 och jag började leka med Moviemaker och efter ett par produktioner börjar fingerfärdigheten förfinas. Nu har jag klippt ihop ett par korta TIPS-klipp om grunderna i att just döpa filer och navigera på vår skolas nya plattform, OFFICE365.… Visit the author's original post

Digital natives are they really that native?

Arbetar med 1-1 introduktion och ibland är det med ett tvivlande självförtroende jag tar mig an tekniken. Efter några års av envishet och uthållighet slår det mig att stor del av grundläggande kunskap om datorer såsom döpa filer, skapa mappar och byta namn på filer, arbeta i olika versioner helt har gått de flesta ungdomar förbi.


Min Surface Pro 3 och jag började leka med Moviemaker och efter ett par produktioner börjar fingerfärdigheten förfinas. Nu har jag klippt ihop ett par korta TIPS-klipp om grunderna i att just döpa filer och navigera på vår skolas nya plattform, OFFICE365.… Visit the author's original post

Digital natives are they really that native?

Arbetar med 1-1 introduktion och ibland är det med ett tvivlande självförtroende jag tar mig an tekniken. Efter några års av envishet och uthållighet slår det mig att stor del av grundläggande kunskap om datorer såsom döpa filer, skapa mappar och byta namn på filer, arbeta i olika versioner helt har gått de flesta ungdomar förbi.


Min Surface Pro 3 och jag började leka med Moviemaker och efter ett par produktioner börjar fingerfärdigheten förfinas. Nu har jag klippt ihop ett par korta TIPS-klipp om grunderna i att just döpa filer och navigera på vår skolas nya plattform, OFFICE365.… Visit the author's original post

Digital natives are they really that native?

Arbetar med 1-1 introduktion och ibland är det med ett tvivlande självförtroende jag tar mig an tekniken. Efter några års av envishet och uthållighet slår det mig att stor del av grundläggande kunskap om datorer såsom döpa filer, skapa mappar och byta namn på filer, arbeta i olika versioner helt har gått de flesta ungdomar förbi.


Min Surface Pro 3 och jag började leka med Moviemaker och efter ett par produktioner börjar fingerfärdigheten förfinas. Nu har jag klippt ihop ett par korta TIPS-klipp om grunderna i att just döpa filer och navigera på vår skolas nya plattform, OFFICE365.… Visit the author's original post

Digital natives are they really that native?

Arbetar med 1-1 introduktion och ibland är det med ett tvivlande självförtroende jag tar mig an tekniken. Efter några års av envishet och uthållighet slår det mig att stor del av grundläggande kunskap om datorer såsom döpa filer, skapa mappar och byta namn på filer, arbeta i olika versioner helt har gått de flesta ungdomar förbi.


Min Surface Pro 3 och jag började leka med Moviemaker och efter ett par produktioner börjar fingerfärdigheten förfinas. Nu har jag klippt ihop ett par korta TIPS-klipp om grunderna i att just döpa filer och navigera på vår skolas nya plattform, OFFICE365.… Visit the author's original post

Digital natives are they really that native?

Arbetar med 1-1 introduktion och ibland är det med ett tvivlande självförtroende jag tar mig an tekniken. Efter några års av envishet och uthållighet slår det mig att stor del av grundläggande kunskap om datorer såsom döpa filer, skapa mappar och byta namn på filer, arbeta i olika versioner helt har gått de flesta ungdomar förbi.


Min Surface Pro 3 och jag började leka med Moviemaker och efter ett par produktioner börjar fingerfärdigheten förfinas. Nu har jag klippt ihop ett par korta TIPS-klipp om grunderna i att just döpa filer och navigera på vår skolas nya plattform, OFFICE365.… Visit the author's original post

Digital natives are they really that native?

Arbetar med 1-1 introduktion och ibland är det med ett tvivlande självförtroende jag tar mig an tekniken. Efter några års av envishet och uthållighet slår det mig att stor del av grundläggande kunskap om datorer såsom döpa filer, skapa mappar och byta namn på filer, arbeta i olika versioner helt har gått de flesta ungdomar förbi.


Min Surface Pro 3 och jag började leka med Moviemaker och efter ett par produktioner börjar fingerfärdigheten förfinas. Nu har jag klippt ihop ett par korta TIPS-klipp om grunderna i att just döpa filer och navigera på vår skolas nya plattform, OFFICE365.… Visit the author's original post

Funktionell grammatik?

Nördigt? Ja, förmodligen om jag skulle fråga min sambo, men om ni läsare är svensklärare tror jag att detta exempel på elevrespons värmer ett grammatikhjärta.


Eleven har skrivit en utredande text och därefter arbetat med den utifrån några frågor som bland annat går utifrån kunskapskravet:

" A Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken."

Exempelvis skriver eleven:
"Jag har märkt att jag har relativt få sammanhangsord som binder ihop meningarna och skulle kunna tillföra några.Visit the author's original post

Digitalisera, tydliggöra och framförallt synliggöra lärandet med lärlogg i ONEDRIVE

Intressant att diskutera lärares dagliga praktik i olika forum. Just nu intensiva diskussioner och erfarenhetsutbyten kring bedömning och lärande i FACEBOOK-gruppen Bedömning och lärande. 
 
Eftersom jag fortfarande letar en så optimal och tydlig lösning som möjligt som även aktiverar eleverna har jag i år bett eleverna skapa ett Word Online-dokument döpt till LÄRLOGG NAMN i sin delade mapp i ONEDRIVE. Att komma fram till den optimala lösningen är en vision. Målet är att digitalisera, tydliggöra och framförallt synliggöra lärandet samtidigt som eleverna aktiveras att ta mer ansvar för sitt lärande.Visit the author's original post

Funktionell grammatik?

Nördigt? Ja, förmodligen om jag skulle fråga min sambo, men om ni läsare är svensklärare tror jag att detta exempel på elevrespons värmer ett grammatikhjärta.


Eleven har skrivit en utredande text och därefter arbetat med den utifrån några frågor som bland annat går utifrån kunskapskravet:

" A Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken."

Exempelvis skriver eleven:
"Jag har märkt att jag har relativt få sammanhangsord som binder ihop meningarna och skulle kunna tillföra några.Visit the author's original post

Digitalisera, tydliggöra och framförallt synliggöra lärandet med lärlogg i ONEDRIVE

Intressant att diskutera lärares dagliga praktik i olika forum. Just nu intensiva diskussioner och erfarenhetsutbyten kring bedömning och lärande i FACEBOOK-gruppen Bedömning och lärande. 
 
Eftersom jag fortfarande letar en så optimal och tydlig lösning som möjligt som även aktiverar eleverna har jag i år bett eleverna skapa ett Word Online-dokument döpt till LÄRLOGG NAMN i sin delade mapp i ONEDRIVE. Att komma fram till den optimala lösningen är en vision. Målet är att digitalisera, tydliggöra och framförallt synliggöra lärandet samtidigt som eleverna aktiveras att ta mer ansvar för sitt lärande.Visit the author's original post

Elevers självbedömning i delat Word Online-dokument i ONEDRIVE

Hur kan jag anpassa undervisningen och använda tekniken för att få eleverna aktivare i sitt lärande? Hur kan kunskapskrav och teknik mötas? Hur ska jag hinna?

-Ja, varje dag gnistrar det i synapssändarna och jag provar mig fram. Här är några elevexempel från SVE02 i momenten utredande text, skönlitteratur och funktionell grammatik. Eleverna har skrivit i Word Online i en ämnesmapp som är delad med läraren. När texten är färdig e-postar eleverna den till Urkund och sedan börjar arbetet med att aktivera och engagera dem i att se och reflektera.… Visit the author's original post

Elevers självbedömning i delat Word Online-dokument i ONEDRIVE

Hur kan jag anpassa undervisningen och använda tekniken för att få eleverna aktivare i sitt lärande? Hur kan kunskapskrav och teknik mötas? Hur ska jag hinna?

-Ja, varje dag gnistrar det i synapssändarna och jag provar mig fram. Här är några elevexempel från SVE02 i momenten utredande text, skönlitteratur och funktionell grammatik. Eleverna har skrivit i Word Online i en ämnesmapp som är delad med läraren. När texten är färdig e-postar eleverna den till Urkund och sedan börjar arbetet med att aktivera och engagera dem i att se och reflektera.… Visit the author's original post

"Att följa lärande" med tekniken


I vågor kan enbart tekniken vara i fokus och jag kan fastna i timmar med datorn. Stundvis är jag helt enkelt en praktisk tekniknörd, det vill säga jag kommer aldrig att identifiera mig som en tekniker utan jag närmar mig tekniken praktisk och med tjurig envishet lär jag mig den nödvändigaste tekniken för att klara av det jag vill göra som användare av tekniken.

Ändå är det lärandet och vägen dit både i praktiken och i teorin som är intressant att reflektera över.… Visit the author's original post

"Att följa lärande" med tekniken


I vågor kan enbart tekniken vara i fokus och jag kan fastna i timmar med datorn. Stundvis är jag helt enkelt en praktisk tekniknörd, det vill säga jag kommer aldrig att identifiera mig som en tekniker utan jag närmar mig tekniken praktisk och med tjurig envishet lär jag mig den nödvändigaste tekniken för att klara av det jag vill göra som användare av tekniken.

Ändå är det lärandet och vägen dit både i praktiken och i teorin som är intressant att reflektera över.… Visit the author's original post

SVM?

Min dator Lenovo Ultrabook med Windows 8.1 håller mig sysselsatt. Visst har ni SKYPEAT någon gång?  Idag använde jag för första gången SKYPE asynkront dvs att kommunikationen inte sker vid samma tidpunkt utan vid olika tidpunkter. Jag spelade in ett SKYPE VIDEO MESSAGE med 5 ledtrådar till Sverige och detta kommer att kunna spelas upp i ett annat land för en klass vid valfritt tillfälle. Nu är det här bara ett exempel som en annan MIEE i New Foundland kommer att visa på en pedagogisk mässa i USA men om vi låter fantasin flöda skulle eleverna kunna svara genom att spela in meddelanden och sedan rullar det på.… Visit the author's original post

SVM?

Min dator Lenovo Ultrabook med Windows 8.1 håller mig sysselsatt. Visst har ni SKYPEAT någon gång?  Idag använde jag för första gången SKYPE asynkront dvs att kommunikationen inte sker vid samma tidpunkt utan vid olika tidpunkter. Jag spelade in ett SKYPE VIDEO MESSAGE med 5 ledtrådar till Sverige och detta kommer att kunna spelas upp i ett annat land för en klass vid valfritt tillfälle. Nu är det här bara ett exempel som en annan MIEE i New Foundland kommer att visa på en pedagogisk mässa i USA men om vi låter fantasin flöda skulle eleverna kunna svara genom att spela in meddelanden och sedan rullar det på.… Visit the author's original post