IKT, internasjonalt samarbeid og livslang læring

For meg har det å undervise andre i bruk av IKT følgt meg heilt sidan barneskulen. I fjerde klasse fekk vi ein Tiki 100, som alle måtte dele på, utan at verken læraren eller vi elevane visste kva vi skulle nytte den til.

Knapt to år seinare klarte eg å krangle meg til min første personlege datamaskin i heimen. Den brukte eg til å lære meg alt om program, operativsystem og hardware. Dette førte til at eg var ein IKT-ressurs i ein tidleg alder.

Visit the author's original post