Real-World Problem-Solving

Vi lärare lägger ofta ut väldigt mycket information i olika sociala medier till vår omgivning med syfte att tipsa och dela med oss om vad som händer i olika undervisningssituationer. Det kan vara debatter och evenemang där eleverna deltar och du filmar. Det kan också vara besök på olika mässor, aktiviteter i klassrummet eller filmer på Youtube som eleverna har skapat.

 
Ibland kan det vara svårt att få en överblick över helheten och det kan uppfattas som om den digitala tekniken är splittrad i allt för många olika plattformar.… Visit the author's original post

Real-World Problem-Solving

Vi lärare lägger ofta ut väldigt mycket information i olika sociala medier till vår omgivning med syfte att tipsa och dela med oss om vad som händer i olika undervisningssituationer. Det kan vara debatter och evenemang där eleverna deltar och du filmar. Det kan också vara besök på olika mässor, aktiviteter i klassrummet eller filmer på Youtube som eleverna har skapat.

 
Ibland kan det vara svårt att få en överblick över helheten och det kan uppfattas som om den digitala tekniken är splittrad i allt för många olika plattformar.… Visit the author's original post

Real-World Problem-Solving

Vi lärare lägger ofta ut väldigt mycket information i olika sociala medier till vår omgivning med syfte att tipsa och dela med oss om vad som händer i olika undervisningssituationer. Det kan vara debatter och evenemang där eleverna deltar och du filmar. Det kan också vara besök på olika mässor, aktiviteter i klassrummet eller filmer på Youtube som eleverna har skapat.

 
Ibland kan det vara svårt att få en överblick över helheten och det kan uppfattas som om den digitala tekniken är splittrad i allt för många olika plattformar.… Visit the author's original post

Real-World Problem-Solving

Vi lärare lägger ofta ut väldigt mycket information i olika sociala medier till vår omgivning med syfte att tipsa och dela med oss om vad som händer i olika undervisningssituationer. Det kan vara debatter och evenemang där eleverna deltar och du filmar. Det kan också vara besök på olika mässor, aktiviteter i klassrummet eller filmer på Youtube som eleverna har skapat.

 
Ibland kan det vara svårt att få en överblick över helheten och det kan uppfattas som om den digitala tekniken är splittrad i allt för många olika plattformar.… Visit the author's original post

Real-World Problem-Solving

Vi lärare lägger ofta ut väldigt mycket information i olika sociala medier till vår omgivning med syfte att tipsa och dela med oss om vad som händer i olika undervisningssituationer. Det kan vara debatter och evenemang där eleverna deltar och du filmar. Det kan också vara besök på olika mässor, aktiviteter i klassrummet eller filmer på Youtube som eleverna har skapat.

 
Ibland kan det vara svårt att få en överblick över helheten och det kan uppfattas som om den digitala tekniken är splittrad i allt för många olika plattformar.… Visit the author's original post

Intervjuer med MIEExperts 2015 Jonas Gustafsson och Fredrik Carlnäs

Från BETT-mässan i London

Under BETT mässan i London genomförde MIEExperts 2015, Jonas Gustafsson och Fredrik Carlnäs från Rodengymnasiet i Norrtälje två stycken spontana intervjuer framför Microsofts monter i mässhallen.

De framförde olika intryck som de fick i samband med de pedagogiska föredragen i de olika seminarierna. Framförallt påtalar de båda lärarna betydelsen av att använda IKT-verktyg tillsammans med eleverna för att utveckla förmågorna i deras ämnen.

Fredrik framhöll särskilt hur viktigt det är med: ”att våga göra annorlunda och tänka nytt.” Fredrik håller med Abdul Chohan, Award-winning technoglogy consultant i det att en viktig komponent är att installera tro hos medarbetarna, vilket innebär att då följer agerandet med per automatik, vilket är betydligt lättare än att försöka ändra människors agerande direkt.

Visit the author's original post

Intervjuer med MIEExperts 2015 Jonas Gustafsson och Fredrik Carlnäs

Från BETT-mässan i London

Under BETT mässan i London genomförde MIEExperts 2015, Jonas Gustafsson och Fredrik Carlnäs från Rodengymnasiet i Norrtälje två stycken spontana intervjuer framför Microsofts monter i mässhallen.

De framförde olika intryck som de fick i samband med de pedagogiska föredragen i de olika seminarierna. Framförallt påtalar de båda lärarna betydelsen av att använda IKT-verktyg tillsammans med eleverna för att utveckla förmågorna i deras ämnen.

Fredrik framhöll särskilt hur viktigt det är med: ”att våga göra annorlunda och tänka nytt.” Fredrik håller med Abdul Chohan, Award-winning technoglogy consultant i det att en viktig komponent är att installera tro hos medarbetarna, vilket innebär att då följer agerandet med per automatik, vilket är betydligt lättare än att försöka ändra människors agerande direkt.

Visit the author's original post

Intervjuer med MIEExperts 2015 Jonas Gustafsson och Fredrik Carlnäs

Från BETT-mässan i London

Under BETT mässan i London genomförde MIEExperts 2015, Jonas Gustafsson och Fredrik Carlnäs från Rodengymnasiet i Norrtälje två stycken spontana intervjuer framför Microsofts monter i mässhallen.

De framförde olika intryck som de fick i samband med de pedagogiska föredragen i de olika seminarierna. Framförallt påtalar de båda lärarna betydelsen av att använda IKT-verktyg tillsammans med eleverna för att utveckla förmågorna i deras ämnen.

Fredrik framhöll särskilt hur viktigt det är med: ”att våga göra annorlunda och tänka nytt.” Fredrik håller med Abdul Chohan, Award-winning technoglogy consultant i det att en viktig komponent är att installera tro hos medarbetarna, vilket innebär att då följer agerandet med per automatik, vilket är betydligt lättare än att försöka ändra människors agerande direkt.

Visit the author's original post

Hur vi arbetade med projektet Sustainable Development

Sustainable Development

 

Eleverna får inledningsvis ett dokument med mål för arbetsområdet (examensmål, centralt innehåll), upplägg och innehåll, former för redovisning och bedömning (kunskapskrav i matris). I grupper, får eleverna därefter ett TT-meddelande med information kring en fiktiv miljökatastrof. De iklär sig rollen som nyhetsreportrar som arbetar på den fiktiva nyhetskanalen NNC (Natural Science News Channel) och blir uppmanade att kontakta chefredaktören för ytterligare information. De får då en länk som tar dem till katastrofområdet ifråga och där finns också information i form av youtube-klipp, nyhetsartiklar med mera.… Visit the author's original post

Hur vi arbetade med projektet Sustainable Development

Sustainable Development

 

Eleverna får inledningsvis ett dokument med mål för arbetsområdet (examensmål, centralt innehåll), upplägg och innehåll, former för redovisning och bedömning (kunskapskrav i matris). I grupper, får eleverna därefter ett TT-meddelande med information kring en fiktiv miljökatastrof. De iklär sig rollen som nyhetsreportrar som arbetar på den fiktiva nyhetskanalen NNC (Natural Science News Channel) och blir uppmanade att kontakta chefredaktören för ytterligare information. De får då en länk som tar dem till katastrofområdet ifråga och där finns också information i form av youtube-klipp, nyhetsartiklar med mera.… Visit the author's original post