23 безплатни Microsoft приложения за образователни цели

Microsoft винаги са считали образованието за приоритетна област и вярват, че технологията предлага нови образователни възможности, както за учителите, така и за учениците. Това кореспондира много добре с целите в България за повишаване качеството на образованието и пригодността за заетост чрез изграждане на умения посредством ИКТ.

Ангел Ангелов | Учителско портфолио1.  Flashcards by Microsoft

Флашкартите са средство, което подпомага ученето и  съдейства за по-лесното запомняне на понятия, термини, правила, определения и др.  Тя може да изглежда различно, но обикновено се отъждествява с традиционните карти за игра – има две страни, върху които е нанесена информацията.Visit the author's original post

23 инструмента за оценка знанията на учениците

Учителско портфолио | Ангел АнгеловНа последния семинар “Съвременни образователни технологии за работа в детската градина и в начален етап на образование“ бе представен проектът Alice. Много неща ми допадат в него, но една от задачите, с които трябваше да се справят колегите, бе създаването на задачи, реализирането на идеи и решения с бинарните карти „Alice”. Всъщност публикацията не е свързана с двоичната бройна система, а с различни on-line инструменти за оценка знанията на учениците и обратна връзка с тях по време на анкетирането или изпитването им.… Visit the author's original post

MYO – как да „раздвижим“ презентациите си

Учителско портфолио | Ангел АнгеловMYO гривната е по-лека от повечето часовници. Тя позволява да управлявате интерфейси само с едно движение на ръката – да контролирате смартфона си, таблета, компютъра … различни играчки и роботи.

MYO използва електрическата активност на мускулите на ръката. Чрез SDK-то може да бъде програмирано почти всяко движение на ръката (стига то да е свързано с използването на мускулите от подлакътната става) използвайки познати езици за програмиране. 

За един ден успяхме да управляваме създадените от нас презентации, да контролираме аватарите си в KODU, виртуалните роботи в Scratch и Finch робота.… Visit the author's original post

Инфографика. Нови идеи за приложение на фигурите в MS Office.

Инфографиката е визуално представяне на информация чрез илюстрации, диаграми, снимки, примерни модели, анимации и др. В много случаи графичните елементи могат да бъдат придружени с текстови обяснения. Инфографиката се използва за илюстриране на процеси, събития, на различни механизми, и друга бизнес информация. С помощта на инфографиката, компютърни специалисти, математици и статистици могат да раработват и споделят различни концепции, чрез символно представяне на информацията. През последните години към тази област се наблюдава значителен интерес и развитието ѝ може да се проследи най-вече в ежедневната преса и различни други новинарски медии, спортни страници и уеб сайтове.Visit the author's original post